ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
12
آبان

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در تاریخ 12 آبان 1395 تا 13 آبان 1395 توسط انجمن ژئوتکنیک ایران, جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و تحت حمایت سیویلیکادر شهر زاهدان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: GEOPOLITICS09
حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
برگزار کننده: انجمن ژئوتکنیک ایران, جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: زاهدان

محورهای همایش:

ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
-ناحیه جنوب شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
-ناحیه جنوب شرق و  قلمرو فراملی ایران
-ناحیه جنوب شرق و همگرایی و رقابت های منطقه ای
-ناحیه جنوب شرق و رقابت های جهانی
-ناحیه جنوب شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
-تحلیل منابع تنش سیاسی- امنیتی در روابط ایران، افغانستان و پاکستان
-ژئوپلیتیک مواد مخدر وامنیت مرزهای شرقی
-ژئوپلتیک استان های مرزی و تاثیر آن بر مشارکت پایدار مرزنشینان
 
زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق      
-زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
-توسعه بنادر و توسعه  ناحیه مکران
-زیرساخت های تجارت،  اقتصاد و توسعه شرق
-انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و جنوب شرق
 
ناحیه جنوب شرق و امنیت
-سازماندهی استعماری فضا و ناامنی در شرق ایران
-تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی
-ناحیه جنوب شرق و امنیت ملی و ناحیه ای
-ناحیه جنوب شرق و امنیت انسانی
-ناحیه جنوب شرق و امنیت  فرامنطقه ای
-بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای جنوب شرق
-نقش رسانه ها در امنیت شهرهای مرزی
 
ناحیه جنوب شرق  و آسیای مرکزی
-سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
-آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه ناحیه جنوب شرق
-جنوب شرق، ترانزیت کالا و خدمات و آسیای مرکزی و افغانستان
-ناحیه جنوب شرق و دسترسی افغانستان به اقیانوس هند
-ناحیه جنوب شرق و ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی
-ناحیه جنوب شرق و توسعه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی

مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق      
-تاثیر خشکسالی در امنیت مرزی جنوب شرق
-نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی
-نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزی
-توانش های ساحلی و اقیانوسی ناحیه مکران
-ناحیه مکران  و بحران آب و بالا آمدن سطح دریا
-طرح های توسعه و تاثیر آلاینده های زیست محیطی بر فضاهای ناحیه ای جنوب شرق
-محدودیت های زیست محیطی ناحیه جنوب شرق
 
اقیانوس هند و توسعه محور شرق
-ناحیه مکران و راهبرد دریایی جمهوری اسلامی ایران
-طرح های مشترک اقتصادی کشورهای ساحلی اقیانوس هند و نقش آن در توسعه منطقه ای
-مقایسه تطبیقی توسعه توریسم در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد حوضه اقیانوس هند
-ناحیه مکران و توسعه پسکرانه های ساحلی
-ناحیه جنوب شرق و دسترسی اقیانوسی کشورهای آسیای مرکزی
-ناحیه مکران و کلان بندرهای آینده جهانی
 
منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق      
-هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
-رودخانه ماشکید و نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و پاکستان
-رودخانه سرباز و نقش ژئواکونومیک آن در جنوب شرق
-رودخانه های کهیر وکاجو و نقش ژئواکونومیک آنها در جنوب شرق
-تالاب هامون و مسائل حقوقی و توسعه ای آن
-پیامدهای ژئوپلتیک تغییر بستررودخانه های مرزی
-شیرین سازی آب دریا در ناحیه مکران
-ضرورت پایش تغییرات رودخانه های مرزی
-هیدروپلیتیک ناحیه جنوب شرق
 
ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق      
-زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
-زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
-زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
-ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
-قابلیتها و محدویت های بنادر جنوب شرق در ترانزیک کالا و خدمات
 
گردشگری ناحیه جنوب شرق      
-بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی
-ارزیابی چشم اندازهای گردشگری در شهرهای مرزی
-ظرفیت های گردشگری  ناحیه جنوب شرق
-نقش گردشگری در توسعه ناحیه جنوب شرق
-رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی در جنوب شرق
-اکوتوریسم  و توسعه اقتصادی نواحی مرزی
-گردشگری ساحلی در جنوب شرق
-چالش های گردشگری ناحیه جنوب شرق
-بررسی نقش مطبوعات و رسانه ها درتصویرسازی از مقاصد گردشگری
-جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی درگسترش و جلب گردشگر درشهرهای مرزی ایران
 
اقتصاد ناحیه جنوب شرق      
-سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ناحیه مکران
-نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و توسعه نواحی مرزی
-پیامدهای پولشویی بر امنیت اقتصادی مناطق مرزی
-بررسی تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی
-ناحیه جنوب شرق و ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی
-نقش تعاونی ها درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی
-ناحیه جنوب شرق و تولید محصولات کشاورزی استوایی
-ناحیه جنوب شرق و توسعه شیلات
-ناحیه جنوب شرق و نابرابری های اقتصادی و افراط گرایی
-چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی
- آمایش مناطق مرزی ایران، افغانستان و پاکستان نواحی حایل مرزی
-ضرورت طراحی شبکه میله های مرزی هوشمند با قابلیت مانیتورینگ لحظه ای
-حضور اتباع بیگانه در شهرهای مرزی و چالش های هویتی- تابعیتی و امنیت سازی
-گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در نواحی مرزی
-بررسی و تحلیل جایگاه مناسبات قومی در هویت ملی نواحی مرزی
-انسداد مرزهای جنوب شرق، اثرات و پیامدها
-پیامدهای امنیتی قاچاق کالا بر مناطق مرزی
-نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا- شهری
-نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی
-مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل
-استقرار سکونتگاههای انسانی و تاثیر آن بر شکل گیری و گسترش مبادلات غیر رسمی در نواحی مرزی

شهرهای مرزی و امنیت و توسعه
-پیوندهای قومی و نقش آن در تحکیم شهرهای مرزی ایران، افغانستان و پاکستان
-ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی
-بررسی مناسبات قومی- مذهبی در شهرهای مرزی
-تحلیل فضایی رابطه امنیت و توسعه شهرهای مرزی
-احساس امنیت شهروندان و عملکرد مرزبانی
-نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی
-طراحی محیطی و کاهش وقوع جرم در شهر های مرزی
-بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی
-توانمندسازی حاشیه نشینان شهرهای مرزی و توسعه پایداراجتماعی
-بررسی وتحلیل مولفه های موثر بر امنیت پایداردرشهرهای مرزی

درج در تقویم: 5 تیر 1395 - تعداد مشاهده 6422 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
12 آبان 1395 تا 13 آبان 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
30 مرداد 1395

تاریخچه کنفرانس

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

پشتیبانی