ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
12
آبان

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در تاریخ 12 آبان 1395 تا 13 آبان 1395 توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: GEOPOLITICS09
حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
برگزار کننده: انجمن ژئوتکنیک ایران, انجمن ژئوپليتيك ايران و انجمن جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: زاهدان

محورهاي همايش:

ژئوپليتيك ناحيه جنوب شرق
-ناحيه جنوب شرق و ظرفيت هاي ژئوپليتيك
-ناحيه جنوب شرق و  قلمرو فراملي ايران
-ناحيه جنوب شرق و همگرايي و رقابت هاي منطقه اي
-ناحيه جنوب شرق و رقابت هاي جهاني
-ناحيه جنوب شرق و استراتژي هاي نظامي- دفاعي ايران
-تحليل منابع تنش سياسي- امنيتي در روابط ايران، افغانستان و پاكستان
-ژئوپليتيك مواد مخدر وامنيت مرزهاي شرقي
-ژئوپلتيك استان هاي مرزي و تاثير آن بر مشاركت پايدار مرزنشينان
 
زيرساخت ها و توسعه ناحيه جنوب شرق      
-زيرساخت حمل و نقل ريلي و توسعه ناحيه جنوب شرق
-زيرساخت حمل و نقل جاده ايي و توسعه ناحيه جنوب شرق
-زيرساخت حمل و نقل هوايي و توسعه ناحيه جنوب شرق
-زيرساخت حمل و نقل دريايي و توسعه ناحيه جنوب شرق
-توسعه بنادر و توسعه  ناحيه مكران
-زيرساخت هاي تجارت،  اقتصاد و توسعه شرق
-انرژي هاي نو( باد، خورشيد و امواج) و جنوب شرق
 
ناحيه جنوب شرق و امنيت
-سازماندهي استعماري فضا و ناامني در شرق ايران
-تاثير پدافند غيرعامل برامنيت مرزي
-ناحيه جنوب شرق و امنيت ملي و ناحيه اي
-ناحيه جنوب شرق و امنيت انساني
-ناحيه جنوب شرق و امنيت  فرامنطقه اي
-بنيادگرايي و امنيت ناحيه اي جنوب شرق
-نقش رسانه ها در امنيت شهرهاي مرزي
 
ناحيه جنوب شرق  و آسياي مركزي
-سرمايه گذاري هاي مشترك بين المللي و توسعه ترانزيتي بندر اقيانوسي چابهار
-آسياي مركزي دسترسي به آبهاي آزاد و توسعه ناحيه جنوب شرق
-جنوب شرق، ترانزيت كالا و خدمات و آسياي مركزي و افغانستان
-ناحيه جنوب شرق و دسترسي افغانستان به اقيانوس هند
-ناحيه جنوب شرق و ترانزيت و توسعه كشورهاي آسياي مركزي
-ناحيه جنوب شرق و توسعه ثبات و امنيت در آسياي مركزي

مخاطرات محيطي ناحيه جنوب شرق      
-تاثير خشكسالي در امنيت مرزي جنوب شرق
-نقش مخاطرات محيطي در امنيت مرزي
-نقش و كاركرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امنيتي و دفاعي مرزي
-توانش هاي ساحلي و اقيانوسي ناحيه مكران
-ناحيه مكران  و بحران آب و بالا آمدن سطح دريا
-طرح هاي توسعه و تاثير آلاينده هاي زيست محيطي بر فضاهاي ناحيه اي جنوب شرق
-محدوديت هاي زيست محيطي ناحيه جنوب شرق
 
اقيانوس هند و توسعه محور شرق
-ناحيه مكران و راهبرد دريايي جمهوري اسلامي ايران
-طرح هاي مشترك اقتصادي كشورهاي ساحلي اقيانوس هند و نقش آن در توسعه منطقه اي
-مقايسه تطبيقي توسعه توريسم در منطقه آزاد چابهار و ساير مناطق آزاد حوضه اقيانوس هند
-ناحيه مكران و توسعه پسكرانه هاي ساحلي
-ناحيه جنوب شرق و دسترسي اقيانوسي كشورهاي آسياي مركزي
-ناحيه مكران و كلان بندرهاي آينده جهاني
 
منابع آب و توسعه ناحيه جنوب شرق      
-هيرمند و نقش هيدروپليتيك و ژئواكونوميك آن در مناسبات ايران و افغانستان
-رودخانه ماشكيد و نقش ژئوپليتيك و ژئواكونوميك آن در مناسبات ايران و پاكستان
-رودخانه سرباز و نقش ژئواكونوميك آن در جنوب شرق
-رودخانه هاي كهير وكاجو و نقش ژئواكونوميك آنها در جنوب شرق
-تالاب هامون و مسائل حقوقي و توسعه اي آن
-پيامدهاي ژئوپلتيك تغيير بستررودخانه هاي مرزي
-شيرين سازي آب دريا در ناحيه مكران
-ضرورت پايش تغييرات رودخانه هاي مرزي
-هيدروپليتيك ناحيه جنوب شرق
 
ترانزيت و بازرگاني ناحيه جنوب شرق      
-زيرساخت هاي حمل و نقل و ترانزيت در محور شرق
-زيرساخت هاي بندري و ترانزيت در محور شرق
-زيرساخت هاي انبارداري- سردخانه اي و ترانزيت در محور شرق
-ناحيه جنوب شرق و كريدور شمال جنوب
-قابليتها و محدويت هاي بنادر جنوب شرق در ترانزيك كالا و خدمات
 
گردشگري ناحيه جنوب شرق      
-بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري تجاري و ايجاد امنيت مرزي
-ارزيابي چشم اندازهاي گردشگري در شهرهاي مرزي
-ظرفيت هاي گردشگري  ناحيه جنوب شرق
-نقش گردشگري در توسعه ناحيه جنوب شرق
-رابطه امنيت و توسعه گردشگري روستايي در جنوب شرق
-اكوتوريسم  و توسعه اقتصادي نواحي مرزي
-گردشگري ساحلي در جنوب شرق
-چالش هاي گردشگري ناحيه جنوب شرق
-بررسي نقش مطبوعات و رسانه ها درتصويرسازي از مقاصد گردشگري
-جايگاه و نقش شبكه هاي اجتماعي درگسترش و جلب گردشگر درشهرهاي مرزي ايران
 
اقتصاد ناحيه جنوب شرق      
-سرمايه گذاري خارجي و داخلي در ناحيه مكران
-نقش سرمايه گذاري و اشتغال در امنيت و توسعه نواحي مرزي
-پيامدهاي پولشويي بر امنيت اقتصادي مناطق مرزي
-بررسي تطبيقي ساختار اقتصادي و اشتغال در شهرستان هاي مرزي با غير مرزي
-ناحيه جنوب شرق و ژئوپليتيك انرژي و ژئواكونومي
-نقش تعاوني ها درتوسعه كارآفريني و امنيت شهرهاي مرزي
-ناحيه جنوب شرق و توليد محصولات كشاورزي استوايي
-ناحيه جنوب شرق و توسعه شيلات
-ناحيه جنوب شرق و نابرابري هاي اقتصادي و افراط گرايي
-چالش ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق مرزي
- آمايش مناطق مرزي ايران، افغانستان و پاكستان نواحي حايل مرزي
-ضرورت طراحي شبكه ميله هاي مرزي هوشمند با قابليت مانيتورينگ لحظه اي
-حضور اتباع بيگانه در شهرهاي مرزي و چالش هاي هويتي- تابعيتي و امنيت سازي
-گذار پديده هاي اجتماعي و سياسي به تهديدات امنيتي در نواحي مرزي
-بررسي و تحليل جايگاه مناسبات قومي در هويت ملي نواحي مرزي
-انسداد مرزهاي جنوب شرق، اثرات و پيامدها
-پيامدهاي امنيتي قاچاق كالا بر مناطق مرزي
-نقش بازارچه هاي مرزي در هدايت مهاجرت روستا- شهري
-نقش زير ساخت داده مكاني (SDI)در مديريت مناطق مرزي
-مدل سازي و مديريت مكاني مواضع ديده باني مرزي بر اساس اصول سيستم پدافند غير عامل
-استقرار سكونتگاههاي انساني و تاثير آن بر شكل گيري و گسترش مبادلات غير رسمي در نواحي مرزي

شهرهاي مرزي و امنيت و توسعه
-پيوندهاي قومي و نقش آن در تحكيم شهرهاي مرزي ايران، افغانستان و پاكستان
-ارزيابي توان هاي توپوگرافيك در تدوين راهبردهاي بهينه پدافند غيرعامل براي شهرهاي مرزي
-بررسي مناسبات قومي- مذهبي در شهرهاي مرزي
-تحليل فضايي رابطه امنيت و توسعه شهرهاي مرزي
-احساس امنيت شهروندان و عملكرد مرزباني
-نقش مسائل فرهنگي در امنيت شهرهاي مرزي
-طراحي محيطي و كاهش وقوع جرم در شهر هاي مرزي
-بررسي تاثير حضور اتباع خارجي بر تغييرات فرهنگي شهرهاي مرزي
-توانمندسازي حاشيه نشينان شهرهاي مرزي و توسعه پايداراجتماعي
-بررسي وتحليل مولفه هاي موثر بر امنيت پايداردرشهرهاي مرزي

درج در تقویم: 5 تیر 1395 - تعداد مشاهده 6367 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
12 آبان 1395 تا 13 آبان 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
30 مرداد 1395

تاریخچه کنفرانس

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

انجمن ژئوپليتيك ايران و انجمن جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران
پشتیبانی