آقای دکتر ناصر سلطانی

Dr. Naser Soltani

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468455)

25
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی