ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
سال برگزاری: 1391    تعداد صفحات: 180
تعداد مقالات کنفرانس: 175  تعداد مشاهده چکیده: 79868
کد COI این کنفرانس: IBIS04
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 355 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. (Astragalus, Fabaceae) از گون های خاردار Anthylloidei فیلوژنی مولکولی بخشه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوثر نادری صفار - شاهرخ کاظم پور او صالو - علی اصغر معصومی - شاهین زارع
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. Machine Learningپیش بینی کلاله سه شاخه و چند شاخه زعفران با استفاده از


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین بیکی - فاطمه کیفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. RNA-Seq: مزایا، معایب ،مشکلات، چالشها و کاربردها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی جزایری - ارنان موریسیو رومرو آنگولو - لوز مارینا ملگار خو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. آنالیز برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن پروانسولین انسانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی مدرسی - مختار جلالی جواران - محدثه مدرسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. آنالیز بیوانفورماتیکی خانواده ژنی wrky در گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غفار حضری - زهرا سادات شبر - امیرمحمد ناجی - رضا فتوت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. آنالیز بیوانفورماتیکی داده های ریزآرایه بیماری آنفولانزا و تعیین عوامل رونویسی over (Mice) در موش expressed


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک شمس زاده - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. آنالیز بیوانفورماتیکی ناحیه کنترل در نژادهای گوسفند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رودباری - حمید رضا سید ابادی - ارزو محمد هاشمی - مریم قلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. آنالیز ترجیح کدونی در ژنوم سیانوباکتری Synechococcus sp.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک لطیف - رسول محمدی نجف ابادی - مختار جلالی جواران - حمید رجبی معماری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. آنالیز داده های میکروآرایه mRNA و دادههای میکروآرایه microRNA: فرایند نرمالسازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه فاضلی فارسانی - محمود اخوان مهدوی - آزاده جعفرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. آنالیز شکاف های سطحی در پروتئین غشای خارجی جاذب آهن bauA در اسینتوباکتربومانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سفید - ایرج رسولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. آنالیز مق ایسهای ژنوم عامل بیماری بروسلوز با انسان با استفاده از بیوانفورماتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره محسنپور - مسعود توحیدفر - محدثه محسنپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. آنالیز مقایسه ای الگوی بیان ژن در سرطان های معده ، روده و سینه با استفاده از داده های microarray


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین یعقوبی - عبدالشکور محمدنیا - حسین فلاحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. آنالیز پروموتور ساختار ارگانیزمی آنزیم آسیل کریر پروتئین دیسچوراز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سالاری - سیدمرتضی رضوی - منصور ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. آنالیز پروموتوری ژن PFT1 و تاثیر فاکتورهای رونویسی مشترک بربیان ژن دفاعیPDF1.2


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شفیع زاده - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. آنزیم بتا - زایلوزیداز Selenomonas ruminantium جهت افزایش پایداری حرارتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین یوسفیان - محمدتقی برجیان بروجنی - حسین ملکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ابزارها و پایگاه های تحلیل ژنومیک سرطان: سرطان پستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا خادمی - آرزو رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ابعاد حقوقی چالش های حقوق مالکیت فکری در بیوانفورماتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی - ابوطالب کوشا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اختصاصی کردن ماتریس امتیاز PAM : بررسی ماتریس مربوط به پروتئینهای سایتوکرمC


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتوسا قهرمانی - محمود اخوان مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. از قارچ در دو فرم اختصاصی(TEF) translation elongation factor مقایسه بیوانفورماتیکی ژن عامل پژمردگی آوندی خیار Fusarium oxysporum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان شهابی - خدیجه سالاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده از بیو انفرماتیک برای بررسی مقایسه ای دو کروموزوم ژنوم بروسلا از نظر ژنهای ضروری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود توحید فر - مطهره محسن پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استفاده از سیستمهای ناهمگون به عنوان شتاب دهنده در بیوانفورماتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید هادی حسینی - منصور ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ایجاد جهش نقطه ای مجازی به منظور افزایش پایداری دمایی آنزیم آمیلاز سنتز شده توسط باکتری Thermococcus


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ترکتاز - رضا کربلایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی شوریده - سید علی پیغمبری - منصور امیدی - محمدرضا نقوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی اثر دما روی ساختار α-1-آنتی تریپسین به وسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر طاهری - کریم مهنام - ازاده حقوقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی اثر وراثت پذیری بر تغییرات همخونی در انتخاب ژنومی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا قائمی بافقی - مهدی امین افشار - قباد عسگری جعفرآبادی - نوشین حاجی بنده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی اثرات مهاری مشتقات کومارینی برروی آنزیم بتا سکرتاز انسانی به روش مولکولار داکینگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن یزدانی - محمد علی حسین پورفیض - ابولفضل برزگر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی اپی توپ های خطی و کونفورماسیونی پروتئین 3QLB در سودوموناس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سفید - ایرج رسولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اپی توپ های پروتئین core ویروس هپاتیت C با نرم افزارهای پیش بینی اپی توپ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم داوری - محمد ابراهیم شیری - نور خدا صادقی فرد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی بیوانفورماتیک مارکر ژنومی DXS548


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا شیرانی - صادق ولیان بروجنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی بیوانفورماتیک مارکر ژنومی DXS548


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا شیرانی - صادق ولیان بروجنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی بیوانفورماتیک مارکرهای ژن دیستروفین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده مهیا شریعت رضوی - صادق ولیان بروجنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی بیوانفورماتیکی واکسن زیرواحدی و DNA علیه سویه های مختلف بروسلا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ابکار - عباس صاحب مقدم - غلامرضا نیکبخت بروجنی - جعفر امامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی بیوانفورماتیکی ژن سکوالن سینتاز در گونههای مختلف گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه صفری - علیرضا زبرجدی - کیانوش چقامیرزا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی بیوانفورماتیکی ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی rd29A در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی مدرسی - مختار جلالی جواران
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی تداخل دارویی کولشی سین و آسیپرین با پروتئین آلبومین سرم انسانی به روش داکینگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه وحید زاده - ابراهیم ترکتاز - محسن قرنفلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی توالی های سیگنال شناسایی هسته (NLS) متعلق به پروتئین های High Mobility Group در گیاهان و قارچ ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز امان زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی ساختار و توالی آنزیم بتاسکرتاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدی میرصفیان - سحرالدین بن محمد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی شباهت و همولوژی فاکتورهای رونویسی در گونه های مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن نعیمی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی عوامل رونویسی درگیر در سرطان مثانه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های ریز آرایه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب لطیفی - سید مرتضی رضوی - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی فیلوژئوگرافی و فیلوژنی قوم تات در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عظیم زاده ایرانی - حسین رجبی مهام - الهه کاویانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی مقایسه ای مابین نرم افزارهای مختلف پیرایش و پاکسازی برای RNA-Seq


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی جزایری - ارنان موریسیو رومرو آنگولو - لوز مارینا ملگار خو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی مقایسهای دو مفهوم همراهی شار ها و همبستگی شار ها در شبکههای متابولیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید امیر مرعشی - ژاله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی مهمترین کیناز های فسفریله کننده پروتئین تاو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم تاییدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی نظری اتصال چند مشتق جدید سندیمون به گیرنده اش به منظور طراحی یک داروی جدید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد حق شناس - کریم مهنام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی نقش دوماین آلفا2 در تغییر ساختار پروتئین پریون انسانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عمران حشمتی - معصومه کاظمی گللو - فاطمه هاشمی جزء - آزادی نیا آزادی نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی و مطالعه روابط فیلوژنی آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در گاوهای شیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان رجبعلیزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی و معرفی مهمترین پایگاه های داده جهت ارزیابی بیوانفورماتیکی حساسیتزایی موجودات تراریخته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجف الهیاری فرد - زرین مینوچهر - امیر موسوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی پاسخ گیاه جو به تنش خشکی با استفاده از دادههای EST


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مرادی - زهراسادات شبر - رضا فتوت - منظر حیدری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی کاربردهای بیوانفورماتیک در معماری های موازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خسروی دانش - نغمه عسکری - ایاز عیسی ز اده - جابر کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی کاربردهای محاسبات شبکه ای در بیوانفورماتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خسروی دانش - نغمه عسگری - ایاز عیسی ز اده - جابر کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی کامپیوتری خصائل مولکولی مرتبط با فعالیت ضد مایکوباکتریایی در پپتیدهای خطی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه گائینی - سروش سرداری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. به کار گیری الگوریتم های بیوانفورماتیک در تشخیص HIV1 و HIV2


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس شم آبادی - امیرحسین کیوانجو - فائزه حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. به کارگیری داده های Microarray در بررسی مقایسه ای بیان ژن در تومورهای پانکراس و مغز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین یعقوبی - عبدالشکور محمد نیا - حسین فلاحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بهینه سازی پرس و جو ها در سیستم های رابطه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی هارون ابادی - شیرین کریمی بیرگانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بیوانفورماتیک در ارزیابی و توسعه دارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خسروی دانش - نغمه عسگری - ایاز عیسی ز اده - جابر کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. تجزیه وتحلیل آماری کل ژنوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمدیان مصمم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تحلیل تفاوت های ژنوتیپی و ارائه راه حل جدید مسئله بازسازی هاپلوتایپ ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم هاشم زاده - نسرین صالحی - سید رسول موسوی - مجید طالبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تشخیص ساختار طبیعی پروتئین با استفاده از تابع نمره دهی مبتنی بر مفروش سازی دلونی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تعیین رابطه ک می بین miRNA ها و mRNA ها در سرطان سلول های جرمی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه صداقت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تغیر های کنفور ماسیونی ناشی از اگونسیت در سایت اتصال از گیرنده های ادنوزینی A2A


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اصفهانی - مجتبی پنجه پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. تقطیع تصاویرMRI مغزی توسط الگوریتم کلونی مورچههای بهبود یافته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید سلیمانی - سارا موسوی چشمهکبودی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. توسعه الگوریتم بیوانفورماتیک برای محیط های شبکه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خسروی دانش - نغمه عسگری - ایاز عیسی ز اده - جابر کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. توسعه ی نرم افزار CS-MINER به عنوان ابزاری برای جستجوی منطقی در فضای دارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد مانی ورنوسفادرانی - ابولفضل ولدخانی - مهدی جلالی هروی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تکامل مولکولی پروتئین پوششی و p25 مربوط به جدایه های ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محسن نساج حسینی - مسعود شمس بخش - محسن مهرور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تیروزیناز و مدل سازی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده ریحانه اخرتی ثانی - محبوبه ضرابی - رضا ذاتی کیخا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. دسته بندی و پیش بینی گونه های مختلف بابونه با استفاده از یادگیری ماشین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین بیکی - فاطمه نوری - پروین صالحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. ررسی مقایسه ای ترنسکریپتوم برگ برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از دادههای EST


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منظر حیدری - زهراسادات شبر - محمدجواد حیدری - محمد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. روشی جدید برای استن تاج هاپلو تایپ بر اساس دیدگاه بیشینه صرفهجویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه زارع - فرهاد ملکی - مهسا ترکمان - شیوا شکیباپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. روشی نوین جهت تخمین دادههای گمشده ریزآرایه DNA


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ قناطیر - مصطفی قادری زفره ای - ماشاالله عباس یدزفولی - حمید رجبی معماری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. رونوشت Medicago truncatula تحت شرایط تنش شوری: با تاکید بر نقش محوری فاکتور نسخه برداری MYB


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا رفیعی - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. ساخت مدل 5- آلفا ردوکتاز انسانی به روش مدلسازی متجانس بوسیله برنامه مدلر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله مولویان جزی - کریم مهنام - محبوبه لطیفی مهر - ساکو میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. ساخت پایگاه داده از قطعات پپتیدی: دیدگاهی جدید برای طراحی پروتئین های نوترکیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید شهریار عرب - نیلوفر شیروان زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. ساخت یک محیط محاسبات شبکه ای برای بیوانفورماتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خسروی دانش - نغمه عسگری - ایاز عیسی ز اده - جابر کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. سازی و بررسی ساختار پروتئین مرتبط با پاتوژن (PRپروتئین ها) در گیاه Hordeum vulgare L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن پناهی - وحید اصلان زاده - عسگر پناهی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. سکتورهای پروتیینی در مارپیچ های آلفا: جستجوی نواحی بهم پیوسته متغیر در مارپیچ های آلفا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین فلاحی - شهرام میرآقایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره محسنپور - مسعود توحیدفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره محسنپور - مسعود توحیدفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. شناسایی بیوانفورماتیکی micro RNA ها و ژنهای هدف آنها در هلو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فضیله اسماعیلی - بهروز شیران
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. شناسایی عوامل کنترل کننده بیماری آتشک گلابی در شرایط آزمایشگاه توسط روشهای مولکولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راهبه صدیقی - حشمت الله رحیمیان - ابوالقاسم قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. شناسایی میکرو آر ان آ ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در چاودار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین میرلوحی - بهروز شیران
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. شناسایی و طبقه بندی پایگاه های اطلاعاتی بر خط گیاهان تراریخته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجفه الهیاری فرد - زرین مینوچهر - امیر موسوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. شناسایی ژن GCG به عنوان یکی از ژنهای کلیدی افزایش بیان یافته در بیماریUlcerative Colitis


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم علیان - اسماعیل ابراهیمی - بهروز شیران
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. شناسایی، طبقهبندی و مطالعه فیلوژنتیکی اعضای خانواده گلوتاتیون S-ترانسفراز در گیاه جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکاظم رضایی - زهرا سادات شبر - مریم شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. طبقه بندی زیرگروه ویروس آنفولانزا با استفاده از تکنیک های داده کاوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بهرامی دراسله - اشکان سامی - اسماعیل ابراهیمی - محمد هادی صدرالدینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. طراحی مدل های پیش بینی جهت تعیین ساختارارگانیزمی پروتئین ساکس 2


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حسن موسوی - علی سالاری - سید مرتضی رضوی - منصور ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. طراحی مدلهای پیشبینی جهت تعیین ساختار پروتئین نانوگ در گونههای مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حسین موسوی - علی سالاری - سید مرتضی رضوی - منصور ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. طراحی و راهاندازی وبلاگ آموزشی ،روشی نو در آموزش دروس علوم آزمایشگاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد علیمحمدی - رضا حاجیحسین - مراد رستمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. فرایندهای تصادفی در تصمیم گیری سلولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. فیلوژنی Onobrychis بخشه (Hedysareae- Fabaceae) Onobrychis بر اساس توالی های nrDNA ITS هسته ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه امیراحمدی - شاهرخ کاظم پور او صالو - علی اصغر معصومی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. فیلوژنی مولکولی سرده (Polygonaceae) Polygonum بر اساس ژن کلروپلاستی matK


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز توکلی - شاهرخ کاظم پور او صالو - ولی الله مظفریان - علی اصغر معصومی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. مدل تخمین بهینه پارامترهای جنبشی در منحنی رشد تومورها با پیمانه موازی اتوماتای یادگیر تصادفی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل افراز
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. مدل سازی ساختار سه بعدی پروتئین p15INK4b انسانی بر اساس توالیهای همولوگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شریف منصوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. مدلسازی مکانیسم تحمل شوری سلول های گیاهی به کمک شبکه های پتری شی گرا سلسله مراتبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا محمدی - همایون موتمنی - بهرام علی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. مطالعات داکینگ کلادربین، فینگولیمود و انواع جهشیافته به پروموتور ژن P53


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ازاده حقوقی - کریم مهنام - هاجر طاهری - حامد حقشناس
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. مطالعه بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی آنزیم فلاون سنتاز 1


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دانیال کهریزی - جهاد سورنی - هادی هاشم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. مطالعه بیوانفورماتیکی پلیگالاکتورونازهای قارچی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز فهیمی بایرامی - ناصر فرخی - سعید امین زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. مطالعه بیوانفورماتیکی یک لیپاز مقاوم به حرارت از باکتری بومی Enterobacter sp.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا فرخ - باقر یخچالی - علی اصغر کارخانه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. مطالعه توالی، ساختار و عملکرد AGAP به عنوان داروی ضد سرطانی در مهار VEGF


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب دهقان موروزه - هدی ایت - علی محمد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مطالعه رابطه بین کدونهای مترادف کاربردی و عملکرد ژن در Synechococcus sp.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول محمدی نجف آبادی - بابک لطیف
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. مطالعه فیلوژنتیکی ژن فلاون سینتاز 1


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهاد سورنی - دانیال کهریزی - هادی هاشم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. مطالعه و بررسی بیوانفورماتیکی استیل ترانسفرازی مخمر (AYT1)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ابکار - فروغ سنجریان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. مطالعه پریون انسانی ونوع موتاسیون یافته آن Asp178Asn به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه منصوری - زرین مینوچهر - مجید منجمی - کریم زارع
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. مطالعه کوانتومی تاثیر ساختار دوم پروتئین روی خاصیت اسیدی هیستیدین در زنجیره پلی پپتیدی گلایسین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ایزدیار - ندا زوار - محمد رضا حسین دخت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. معرفی نرم افزار تعیین هویت ژنتیکی NoorGIS


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود تولایی - علی میری - محسن ربدوست - علی تولایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. معرفی ویژگی های موثر بر pH بهینه آنزیم زایلاناز و ارائه مدل پیش بینی کننده دقیق رفتار آن در شرایط مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه باصری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. مقایسه اثر دنباله هیستیدینی در تجمع پروتئین آلفاسینوکلئین براساس نتایج پیشگویی و آزمایشگاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دینا مرشدی - جعفر فلاحی - فرهنگ علی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. مقایسه انرژی ازاد پیوند ناشی از داکینگ تیا ستازون با 77 تارگت مایکو باکتریوم توبر کلوزیس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مفاخری - باقر گلزار روشن - سروش سرداری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. مقایسه بخشی از توالی ژن های TCHH و EDAR در چند گونه دامی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین شریعتی گزگزاره - جلال رستم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. مقایسه بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضد میکروبی باکتریایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا کاظمزاده - ناصر فرخی - سید مهدی علوی - مسعود سلطانی نجف ابادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. مقایسه توالی های بیان شده در ریشه گندم تحت تنش های شوری و خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا کوشا - رضا فتوت - زهراسادات شبر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. مهارت های داده کاوی در محاسبات بیوانفورماتیک کاربردی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خسروی دانش - نغمه عسگری - ایاز عیسی ز اده - جابر کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. مهندسی آنزیم فیتاز Aspergillusfumigatusجهت افزایش پایداری حرارتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی برجیان بروجنی - شیرین یوسفیان - حسین ملکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. مهندسی سیگنالپیتید Mfa مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت افزایش ترشح پروتئین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ملکی - محمدتقی برجیان بروجنی - شیرین یوسفیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. مولکولی rpL32-trnLUAG spacer


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه کاظمی نورعینی - حسن زارع مایوان - علی سنبلی - شاهرخ کاظمپور اوصالو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. پیش بینی ثبات پروتئین ها در اثر جهش های نقطه ای در همولیزین باسیلوس سرئوس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر ساسانی - مهسا طاهر زاده - گیتی امتیازی - حسن محبت کار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. پیش بینی رفتار ویروس آنفلوانزا با استفاده از الگوریتمهای دنبالهکاوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ابراهیمی - فائزه کریمی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. پیش بینی متغییرهای ژنی آنزیم امگا-3 فتی اسید دیسچوراز براساس مدل های بیوانفورماتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سالاری - سید مرتضی رضوی - منصور ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. پیش بینی گونه های مختلف بابونه با استفاده از یادگیری ماشین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین بیکی - فاطمه نوری - پروین صاالحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. پیشبینی ثبات پروتئین ها در اثر جهش های نقط های در همولیزین باسیلوس سرئوس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر ساسانی - مهسا طاهر زاده - گیتی امتیازی - حسن محبتکار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. چالش های بهره برداری سامانه ملی ژنتیک بدنبال حجم بالای داده ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میری - محمود تولایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. ژن های القاء شده در برنج بعد از تیمار بوسیله بنزوتیودیازول EST آنالیز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا زند - رضا فتوت - نسترن مهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. کاربرد نرم افزار R( بسته نرم افزاری SNPassoc) در مطالعات گسترده ارتباطی ژنومی (GWAS)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی بیطرف ثانی - علی اصغر اسلمی نژاد - محمدرض نصیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. کاوش قوانین وابستگی در توالی های ویروس آنفولانزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بهرامی دراسله - اشکان سامی - اسماعیل ابراهیمی - محمدهادی صدرالدینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. یافتن تغییر ساختار ژنوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ایزدی متلق - فاطمه زارع میرک ابادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. یک الگوریتم مکاشفهای برای حل مسئله ی معکوس تاشدگی ساختار RNA


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد گنج تابش - سیده مارال ضیایی - سید شهریار عرب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. یک الگوی چند متغیری بیزی برای شبکه های ژنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله صفری - علی شریفی - حمید پزشک - مهدی صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
پشتیبانی