مقالات مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دوره 52، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 22 مرداد 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 450