آقای دکتر علی حیدری مقدم

Dr. Ali Heidary Moghadam

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

فرد مهم علمی - Researcher ID: (105196)

33
18
4
3
10

معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تست‌های مخرب و غیر مخرب (الماس البرز) - 1402 - فارسی
  • کتاب جوشکاری مقاومتی نقطه ای: اصول و کاربردها در صنعت خودرو (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد دزفول) - 1400 - فارسی
  • کتاب هندبوک بازرسی چشمی جوش برای جوشکاران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول) - 1399 - فارسی
  • کتاب مبانی متالورژی مکانیکی (الماس البرز) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی