آقای دکتر مرتضی یاری دریامان

Dr. Morteza Yari Daryaman

هئیت علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186366)

44
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی