مقالات مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دوره 52، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 1 اسفند 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 646