آقای دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

Dr. Seyedalireza Zolfaghari

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179226)

71
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی