آقای دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

Dr. Seyedalireza Zolfaghari

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179226)

65
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی