آقای دکتر فرامرز طلعتی

Dr. Faramarz Talati

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305238)

9
6
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی