آقای دکتر محمد رضا ابراهیمیان

Dr. Mohammad Reza Ebrahimian

استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269937)

61
2
59
2
45
20
13
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • پایان نامه اجرا و ساخت یک جاذب انرژی خورشیدی به هدف نمک زدایی آب شور (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه طراحی و ساخت یک تبخیر کننده آب اشباع برای جدا سازی بخار آب شیرین (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه شبیه سازی مبدل حرارتی روغن و آب برای انتقال حرارت انرژی خورشیدی به هدف شیرین سازی آب (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه سیستم های خودران اتومبیل ها و روشهای کنترل آن (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه طراحی، شبیه سازی و ساخت اسپویلر هوشمند خودرو (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1402 - فارسی
 • کتاب اصول دولت دیجیتال (انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص های تعمیر و نگهداری هوشمند (دانشگاه غیرانتفاعی کار واحدقزوین) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه مدلسازی حرارتی جایگزین و بهینه سازی پارامتریک باتری با خنک کاری هوا برای خودروهای الکتریکی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه بهبود عملکرد سیستم توربین های بادی در راستای تولید همزمان برق و گرما با استفاده از شبکه های عصبی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص فیزیکی مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی چوب پلاستیک بر پایه پلی اتیلین، پلی آمید و الیاف تقویت کننده کربن (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار جریان مواد در کل فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از روش رهگیری ذرات در جریان مذاب و توزیع دما (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه بازیافت ضایعات تفلونی و تبدیل آن به مقاطع غیر دایروی با استفاده از فرآیند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه امکان سنجی اجرای فرآیند جوش تیگ فعال بر روی آلومینیوم با فلکس های نانو و میکرو به منظور بهبود عمق نفوذ (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص ریزساختاری و سطح مقطع شکسته نمونه های تولید شده سیم برنجی به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عملکرد تاثیر پمپ حرارتی در عملکرد سیستم cchp (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه آنالیز تغییر شکل بزرگ و تاثیر آن بر ریزسختی تحت اثر پیچش فشار بالادر تیتانیوم (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه مدلسازی جریان سیال غیرنیوتنی خون در رگ به روش هیدرودینامیک ذرات هموار SPH (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه تحلیل ارتعاش عرضی صفحات کامپوزیتی غیر یکنواخت با استفاده از روش المان محدود (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه تحلیل عددی و نرم افزاری برخورد اجسام با موانع بتنی محافظ لوله¬های انتقال گاز Autodyn (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه مدلسازی عددی سه بعدی انتقال حرارت و فشار سیال رقیق شونده در لوله نوار پیچشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه امکان سنجی استفاده از ابزار دو تکه فولاد/ تنگستن برای تولید لوله مسی به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه اثر چیدمان سوراخ های تزریق پودر نانو سرامیک بر خواص مکانیکی لوله آلومینیومی تولید شده به روش fsbe (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه اثر هندسی ابزار در توزیع پودر و خواص مکانیکی لوله نانوکامپوزیت آلومینیومی تولید شده به روش fsbe"- (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه اثر میزان دور و پیشروی و پودر کمکی نانو و میکرو در تولید لوله آلومینیومی تولید شده به روش fsbe (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه تولید لوله چهار گوش از جنس کامپوزیت پلیمر-نانو آلومینیوم به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص سایشی سیم آلومینیم تولید شده به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی و Ecap (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص مکانیکی قطعات ساخته شده توسط چاپگر سه بعدی بر اساس فن آوری لایه نشانی مذاب با توجه به دمای نازل و زمان و دمای عملیات حرارتی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه کامپوزیت های ذرات ضایعاتی فوم پلی اورتان با زمینه چسب پلی اورتان: بررسی اثر اندازه و درصد وزنی ذرات بر خواص فیزیکی و مکانیکی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص مکانیکی مقاطع کامپوزیتی AZ91/Sic تواید شده به روش اکستروژن اغتشاشی اصطکاکی بازیافت از براده های منیزیم (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید لوله دوجداره داخل آلومینیم و بیرون فولاد زنگ نزن با استفاده از فرآیند اکستروژن اغتشاشی اصطکاکی براده های آلومینیم (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه شبیه سازی، تحلیل و بررسی جریان در اطراف لوله های مغروق در نزدیکی بستر دریا (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی جابجایی ترکیبی در یک محفظه بسته مربعی حاوی یک جفت استوانه گرم و سرد پر شده با نانوسیال (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی جابجایی طبیعی در یک محفظه بسته مربعی حاوی یک جفت استوانه گرم و سرد پر شده با نانوسیال تحت اثر میدان مغناطیسی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی جابجایی ترکیبی در یک محفظه بسته مربعی حاوی یک جفت استوانه گرم و سرد پر شده با نانوسیال تحت اثر میدان مغناطیسی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی جابجایی طبیعی در یک محفظه بسته مربعی حاوی یک جفت استوانه گرم و سرد پر شده با نانوسیال تحت اثر شتاب جاذبه (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص مکانیکی سیم کامپوزیتی تولید شده از فرآیند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید سیم با مقطع مربع با استفاده از فرآیند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی از براده های برنج (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید لوله چهار گوش از جنس کامپوزیت پلیمر-چوب به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید لوله چهار گوش از جنس کامپوزیت پلیمر-کربن به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید سیم با مقطع مربع با استفاده از فرآیند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی از براده های مس (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی نانوسیالات نانو لوله کربنی درون لوله جریان آرام (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی اثر هندسه مقطع لوله مارپیچ و نانو ذرات بر تولید آنتروپی و انتقال حرارت در جریان نانوسیال (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی تاثیر شعاع، توان و سرعت لیزر بر زاویه خم در خم کاری با لیزر فولاد نرم (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه ارتعاشات آزاد صفحات کامپوزیتی تقویت شده با فیبر کربن (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید سیم مربعی کامپوزیتی آلومینیم Sic به روش ترکیبی اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی و ECAP (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید سیم چهار گوش با روش نوین ترکیبی اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی و ECAP از جنس آلومینیوم 2000 (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی قابلیت چسبندگی در لوله دوجداره استیل و آلومینیوم تولید شده به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه مقطع دایروی ارتوتروپیک تضعیف شده توسط ترک های شعاعی تحت بار ضربه ای پیچشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تحلیل عددی نانوسیال بر انتقال حرارت جابجایی جریان آرام در لوله¬های هم محور با مقطع مربعی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بهینه سازی ابعاد کانال انتقال هوای یک ساختمان با مدلسازی عددی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تحلیل تنش ترموالاستیک در مخازن نگهداری گاز مایع (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی شبیه سازی اثر تنش های برشی در کانال های راهگاهی بر پر شدن نامتوازن حفره ها در قالب های تزریق پلاستیک (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه تولید سیم کامپوزیتی مس/ آلومینا به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی خواص سایشی سیم های آلیاژ آلومینیوم تولید شده به روش اکستروژن اصطکاک اغتشاشی (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه پیچش سن ونان میله های دایروی دارای پوشش پیزوالکتریک ضعیف شده توسط چندین ترک (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه بررسی تجربی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی خود ترمیم شونده در ترمیم چندباره (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه ساخت قالب های غیرهندسی با زوایای منفی توسط ریخته گری تحت فشار (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عددی خرابی ترک ماتریسی ناشی از بارگذاری خمشی در مواد مرکب چند لایه با استفاده از مدل میکرومکانیک (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی با ابزار دوشانه آلیاژ آلومینیوم 5083 و بررسی خواص زیرساختاری آن (دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد مدعو در دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و علمی کاربردی و آموزشگاه های علمی آزاد (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در شركت توليدي و صنعتي بالين تك قزوین (1386-1386)
 • سابقه کار صنعتی در صنايع شهيد شفيع زاده وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (1387-1390)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول تاسیس و راه اندازی کارگاه تخصصی مکانیک خودرو در دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مکانیک (کاردانی-کارشناسی) دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی پارسیان قزوین (1392-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مکانیک (کاردانی-کارشناسی) دانشگاه علمی کاربردی خدمات فنی دنده (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مکانیک (کارشناسی ارشد) دانشگاه غیر انتفاعی پارسیان (1396-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مکانیک، ایمنی و محیط زیست صنایع (HSE) و ایمنی کار و حفاظت فنی (کاردانی-کارشناسی) دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته مدیران گروه های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مکانیک (کاردانی-کارشناسی) دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کانون شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین شعبه دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته انتخاب مدرسان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر نخبگان جوان دانشگاهی ستاد مرکزی جوانان و اقوام آیت الله دکتر رئیسی (ستاد سحر) در استان قزوین (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام و عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست حوزه امتحانی دانشگاه کار واحد قزوین در برگزاری آزمون سراسری 1400 (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیریت واحد پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی رویداد شتاب (استارتاپ) با موضوع جذب ایده های خلاقانه و نوآورانه دانش آموزان استان قزوین توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین و دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام و عضو شورای پژوهشی دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام و عضو کمیته تبلیغات محیطی، سازمان ها، ادارات و بخش صنعت دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی رویداد شتاب (استارتاپ) با موضوع تهویه صنعتی در HSE توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین، دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین و پارک علم و فناوری قزوین (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور رویداد شتاب (استارتاپ) با موضوع تهویه صنعتی در HSE توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین، دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین و پارک علم و فناوری قزوین (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه برق و الکترونیک صنعتی (کاردانی-کارشناسی) دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری نوین توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوران در اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری نوین توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری نوین توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوران در دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری نوین توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته داوران در اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه برق و الکترونیک (کاردانی-کارشناسی) دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی رویداد شتاب (استارتاپ) با موضوع راهکارهای کاهش آلودگی صوتی (پیشگیری و پیامدهای آن) توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین و دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1402-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور رویداد شتاب (استارتاپ) با موضوع راهکارهای کاهش آلودگی صوتی (پیشگیری و پیامدهای آن) توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین و دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1402-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در ناظر اولین المپیاد ملی HSE توسط دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین و دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین (1402-1402)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه غیرانتفاعی کار واحد قزوین (1401)
 • استاد برگزیده دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان قزوین (1401)
 • عضو هیات علمی برتر دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1401)
 • مدرس برتر مراکز دانشگاه علمی کاربردی غیردولتی استان قزوین (1400)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین در جشنواره جهادگران علم و فناوری استان قزوین (1400)
 • مدرس شایسته دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین (1399)
 • مدرس برتر دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1399)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1399)
 • مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین (1398)
 • مدرس شایسته دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1398)
 • دانش آموخته ممتاز در میان فارغ التحصیلان مقطع دکتری مهندسی مکانیک – طراحی جامدات، در دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (1397)
 • مدرس برگزیده دانشگاه علمی کاربردی کاسپین (1397)
 • مدرس نمونه گروه مکانیک دانشگاه غیر انتفاعی پارسیان (1393)
 • دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی از طرف مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی (1392)
 • پذیرش بدون کنکور در مقطع دکتری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان (1392)
 • مدرس نمونه گروه مکانیک دانشگاه غیر انتفاعی پارسیان (1391)
 • رتبه اول در میان کل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1389)
 • نفر برتر كشور در ميان كل فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع کارشناسی رشته مهندسي مكانيك - طراحي جامدات (1387)
 • پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان (1387)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی با عنوان ایمنی و بهداشت - شرکت فرنام ایمن راد اندیش (1402)
 • طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی با عنوان آشنایی با آیین نامه های استعداد درخشان و سامانه نان (نظام ایده ها و نیازها) - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (1402)
 • دوره های آموزشی ویژه کانون های شکوفایی خلاقیت شامل: آشنایی با مرکز رشد و پارک علم و فناوری قزوین، آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی، مبانی خلاقیت و نوآوری، تیم سازی و کارتیمی، فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان، بازاریابی و فروش، آشنایی با مدل کسب و کار، معرفی فرآیند ایده تا بازار و مراحل تجاری سازی، آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختر - پارک علم و فناوری قزوین (1400)
 • دوره آموزشی با عنوان مقاله نویسی - دانشگاه غیر انتفاعی کار واحد قزوین (1400)
 • دوره آموزشی دانش و مهارت های لازم مدیریتی در مراکز آموزش علمی کاربردی - دانشگاه جامع علمی کاربردی (1399)
 • چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1398)
 • سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1397)
 • کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا - دانشگاه خوارزمی (1397)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و مکاترونیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1397)
 • چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1395)
 • کارگاه آموزشی روش ها و فنون نوین تدریس - دانشگاه غیر انتفاعی پارسیان (1393)
 • کارگاه آموزشی سامانه جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی (سجاد) - دانشگاه جامع علمی کاربردی (1392)
 • دوره آموزشی تربیت مدرس- مهارت های عمومی - دانشگاه جامع علمی کاربردی (1391)

سایر موارد

 • داوری مقالات برای مجله '' Journal of Computational Applied Mechanics (JCAMECH) ''
 • داوری مقالات برای مجله '' Journal of Modeling in Engineering (JME) ''
 • داوری مقالات برای کنفرانس '' The 30th Annual International Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2022) ''
 • داوری مقالات برای کنفرانس '' The 1th National conference of Applied Research in Modern Management and Accounting sciences (ARMA2023) ''
 • داوری مقالات برای مجله '' Journal of Environmental Science and Technology (JEST) ''
 • داوری مقالات برای کنفرانس '' The 2th National conference of Applied Research in Modern Management and Accounting sciences (ARMA2024) ''
 • داوری مقالات برای کنفرانس '' The 1th National conference on Modern Applied Research in Business and Industrial Development (ARBI2024) ''