فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی

The Quarterly Journal of Judicial Law Views

فصلنامه دیدگاه­ های حقوق قضائی نشریه ­ای تخصصی است که در سال ۱۳۷۵ با عنوان «دیدگاه­ های حقوقی» فعالیت خود را آغاز نموده است. فصلنامه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ به استناد مجوز شماره ۳/۲۷۱۱۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با نام «دیدگاه‌های حقوق قضائی» و با اعتبار علمی- پژوهشی انتشاریافته است و در حال حاضر با توجه به آیین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ با درجه «علمی» به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این نشریه توسط دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و با همکاری انجمن علمی علوم قضائی ایران، منتشر می‌شود.

محورهای موضوعی فصلنامه عبارت‌اند از: فقه و حقوق اسلامی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و تجارت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، حقوق و فناوری‌های نوین (رایانه)، حقوق مالکیت فکری، حقوق ثبت‌اسناد و املاک و حقوق شهری.