آقای دکتر محمدجواد جاوید

Dr. Mohammadjavad Javid

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182117)

12
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی