آقای دکتر ابوالحسن شاکری

Dr. Abolhasan Shakeri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (236360)

37
25
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی