آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی

Dr. Hosein Mirmohammad Sadeghi

دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183723)

8
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی