فصلنامه پژوهش های فقهی

Islamic Jurisprudence Research

فقه اسلامی، علمی است که به استنباط و استخراج احکام مکلفان از منابع معین (کتاب، سنت، اجماع و عقل) می پردازد و بدین ترتیب برنامه عملی زندگی انسان را در چهار حوزه: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با دیگر انسانها و رابطه با طبیعت پیرامونی مشخص می کند.

منظور از «مکلفان» در این تعریف، فقط اشخاص حقیقی نیستند بلکه اشخاص حقوقی همچون جامعه و دولت را نیز شامل می شود. بر این اساس، دایره علم فقه بسیار گسترده است به گونه ای که علاوه بر همه رشته های علم حقوق (مانند حقوق خصوصی، عمومی، جزا و بین الملل) برخی از رشته های دیگر علوم انسانی مثل اقتصاد و علوم سیاسی را نیز در بر می گیرد؛ به تعبیر امام خمینی، «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹)

در میان مذاهب اسلامی، فقه اهل بیت علیهم السلام این ویژگی ممتاز را دارد که از سنت ۲۵۰ ساله ائمه معصومین علیهم السلام برخوردار می باشد، سنتی که به وضوح بر توانایی پاسخگویی این مذهب به نیازهای فردی و اجتماعی انسان می افزاید، چنانکه در عمل نیز قدرت خود را در این زمینه، نشان داده است.

فصلنامه پژوهشهای فقهی در راستای تبیین توانمندی های فقه اسلامی به طور عام و توان فقه اهل بیت علیهم السلام به طور خاص، تلاش می کند تا مقالات علمی پژوهشی اساتید و صاحب نظران این عرصه را منتشر کرده و زمینه را برای گفتگوهای علمی و ارائه نوآوری ها و نظریه پردازی ها فراهم نماید.

بی تردید بهره مندی از دو منبع لایزال قرآن و سنت و استفاده از دستاوردهای عقل سلیم، امتیازی است که در هیچیک از مکاتب فکری وجود ندارد و همین ویژگی موجب روزآمدی همیشگی فقه اسلامی بوده است، چنانکه تجربه چهارده قرن نیز محک خوبی برای اثبات این شایستگی می باشد.

رویکرد اصلی این فصلنامه پژوهشی(Research Paper) است و به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت های عمده در زمینه های مختلف فقه و حقوق انتشار می یابد. مقالات علمی که در این نشریه امکان انتشار دارند از نوع پژوهشی (Research Paper) می باشند.

این نشریه در سال ۱۳۹۰ شمسی با عنوان " پژوهش های فقهی " از طرف وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (۳/۷۷۶۳۷) حائز درجه علمی - پژوهشی گردید .

حوزه های تحت پوشش:

فقه جزا و کیفر

فقه فردی و خصوصی

فقه اجتماعی

فقه سیاسی و بین الملل

فقه مقارن

فقه و مطالعات میان رشته ای:

فقه فرهنگی،

فقه اقتصادی،

فقه خانواده

فقه پزشکی

فقه مهندسی

فقه، فن آوری و تکنولوژی

فقه هسته ای

فقه و حقوق معاصر