آقای دکتر ابراهیم قاسمی

Dr. Ebrahim Qasemi

خریج الدراسات المقارنه فی قسم المذاهب الاسلامیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (327335)

1
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی