آقای دکتر رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی

Dr. Rahmatollah Kharazmi rahimabadi

استاد

Researcher ID: (85524)

99
18
7
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TaXXyCQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب اوتیسم (من و خواهر و برادرانم) (سازمان تحقیقات اتیسم) - 1398 - فارسی
 • کتاب برادران، خواهران و اوتیسم (راهنمای والدین برای حمایت از خواهر و برادرها) (سازمان تحقیقات اتیسم) - 1398 - فارسی
 • کتاب زندگی از دید خواهر یا برادر فرد مبتلا به اوتیسم (سازمان تحقیقات اتیسم) - 1398 - فارسی
 • کتاب شناخت اوتیسم (راهنما برای کارفرما) (سازمان تحقیقات اتیسم) - 1398 - فارسی
 • کتاب آموزش مهارت‌های زندگی با تاکید بر مدارس ابتدایی (بلور/رشت) - 1395 - فارسی
 • کتاب شادی و نشاط (مفاهیم، نظریه‌ها، عوامل موثر) با تاکید بر شاداب‌سازی مدارس (بلور/رشت) - 1395 - فارسی
 • کتاب دنیای هنر کودکان: همراه با مفاهیم و تفسیر نقاشی کودکان (بلور/رشت) - 1395 - فارسی
 • کتاب آنچه در مورد ناتوانی یادگیری باید بدانیم (تعریف - انواع - تشخیص - درمان) (آوای نور/تهران) - 1395 - فارسی
 • کتاب آموزش مهارت های تفکر و روش تحقیق به کودکان (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب پرورش توانمندی‌ها و استعداد در سال‌های اولیه زندگی: فعالیت‌های مناسب برای کودکان ۳ تا ۵ سال (آوای نور/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب آموزش عملی تفکر خلاق (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب دوباره نگاه کن: آموزش خلاقیت (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب خلاقیت و نوآوری در مدرسه (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب مبانی تکنولوژی آموزشی (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب مدیریت عملی در مدرسه (پرورش ذهن فرزام/تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب کمک به کودکان برای بهبود مهارت های ارتباطی (آوای نور/تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب http://www.ahleghalam.ir/UserDetails/8154/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 (لینک کتابها) - 1390 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در روشها و فنون تدریس (1383-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در روشهای تحقیق کمی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در روشهای تحلیل اطلاعات (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سنجش و اندازه گیری اموزشی و روانی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در روشهای تحقیق کیفی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در فلسفه ورزی برای کودکان (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در اختلالات یادگیری (تاکنون)