آقای بهروز اسکندرپور

Behrouz Eskandarpour

هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182618)

60
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی