الگویی برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_086

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اجرا گردید که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گردید جامعه آماری در مرحله اول ۵۰ نفر مدیران و کارکنان ارشد دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در محله دوم نیز تعداد ۳۸۴ نفر از میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق با ۵۰ نفر از مدیران و کارکنان ارشد دانشگاه علوم پزشکی تعداد ۴۹ شاخص شناسایی گردید و با استفاده از نظرات افراد خبره و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تعداد ۱۱ بعد برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل شناسایی گردید که این ابعاد بدین صورت بودند تحقیقات دانش محور و اشتراک نتایج تعامل و یادگیری دسترسی به تحقیقات هدفمند»، «سواد فناوری»، «شبکه» برای تولید ایده»، «مستندات منتشر شده»، «رفاه دانشجویان»، «مدیریت سرمایه های انسانی»، «آموزش و تدریس تجربی»، «تعیین سیاستهای آموزش» و «آموزش کارکنان از آنجا که این الگو در ادبیات بهداشتی و درمانی جدید می باشد می توان به این رسید که هر جا موفقیت دانشگاه علوم پزشکی افزایش پیدا کرده مدیر و کارکنان دانش محور در این سیستم بوده اند.

کلیدواژه ها:

مدیریت مدیریت دانش محور ، دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

نویسندگان

بهروز اسکندرپور

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران ایران

حامد حسینی سرقینی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ایران

سمیه صائب نیا

استاد مدعو رشته مدیریت مرکز آموزش جامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل ایران