طرح های پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

در این صفحه اطلاعات طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران نمایش داده می شود. این مرکز کارفرمای طرح تحقیقاتی در کشور بوده است.

کل مستندات
29
طرح تحقیقاتی
29
کتاب
0
گزارش
0
دانلود
25
نمایش
15,921

موضوع فعالیت, ماموریت و اهداف شرکت جهت اعمال و اجرای سیاستها و تدابیر اصلی در زمینه مدیریت کلان آب بر اساس اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مصوبه سال ۱۳۸۲ به‏شرح زیر است :موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت در شرکتهای زیرمجموعه و انجام هر گونه فعالیت در راستای شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره‌برداری بهینه از منابع آب، تاسیسات و سازه‌های آبی (به استثنای امور مربوطه به توزیع آب، جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهری و روستایی) و ظرفیتهای برق آبی اعم از مدیریت نظارت، سرمایه‌گذاری در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت‌نیرو که از طریق شرکتهای زیرمجموعه و یا عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی توسط شرکت انجام خواهد شد. موارد ذیل از جمله آن می‌باشد:

۱.   کارگزاری وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب، از جمله مدیریت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب و انجام امور و مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب

۲.   بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخش آب و ارایه آنها به وزارت‌نیرو

۳.   اجرای برنامه‌ها و مصوبات وزارت‌نیرو

۴.   جمع‌آوری، تهیه، تولید و تحلیل اطلاعات پایه مورد نیاز برای شناخت و رفتارسنجی کمی و کیفی منابع آب

۵. راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرحهای تامین و انتقال آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره‌برداری از تاسیسات و سازه‌های مربوط

تبصره: تولید انرژی برق آبی توسط شرکتهای زیرمجموعه با رعایت دستورالعمل‌های بهره‌برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.

۶. تهیه، تدوین دستورالعمل‌ها و روشهای استفاده بهینه از منابع آب و ارایه آنها به وزارت‌نیرو برای تصویب

۷. انجام عملیات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از منابع آب در بخشهای مختلف مصرف به نمایندگی از طرف وزارت‌نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه‌سازی مصرف و کاهش مصارف غیر ضروری

۸.   تهیه دستوالعمل‌ها، ظوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات و سازه‌های آبی و ارایه آن به وزارت‌نیرو برای تصویب

۹.   انجام اقدامات لازم برای توسعه تحقیقات، فن‌آوری، انتقال دانش فنی، اطلاع‌رسانی در زمینه‌های آب و انرژی برق آبی و نیز تامین منابع مالی و پشتیبانی از اینگونه فعالیتها

۱۰.    انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و توسعه منابع انسانی و سایر موارد موثر در ارتقای مدیریت و بهره‌وری در بهره‌برداری از تاسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی

۱۱.    حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تحقیقات در زمینه‌های تخصصی مرتبط با بخش آب و پشتیبانی از برنامه‌های تربیت متخصصان مورد نیاز بخش آب کشور

۱۲.    عضویت در انجمن‌های علمی و تخصصی داخلی و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط

۱۳.    همکاری با موسسات داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات علمی برای انجام وظایف شرکت

۱۴.    تدوین و پیشنهاد تعرفه‌های آب برای مشترکین شرکتهای زیرمجموعه به وزارت‌نیرو و انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاههای ذی‌ربط برای سیر مراحل قانونی تصویب و نظارت بر اعمال تعرفه‌ها در شرکتهای زیرمجموعه

۱۵.    انجام معاملات و انعقاد قراردادهای مربوط به خرید و فروش عمده آب و انرژی برق آبی از طریق شرکتهای زیرمجموعه

۱۶.    مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی و بخش آب جهت سرمایه‌گذاری در تاسیسات تامین آب، انتقال آب و انرژی برق آبی برابر برنامه‌های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی، فی‌مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه

۱۷.    اتخاذ روشها و راهکارهای مدیریت مالی و اجرایی و تدابیر راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحها و انجام سایر فعالیتها

۱۸.    اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوارق قرضه و مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک و سایر روشهای تامین مالی و همچنین تضمین شرکتهای زیر مجموعه برای اخذ وام و تسهیلات با رعایت ظوابط و دستوالعملهای مصوب مجمع عمومی

۱۹.    برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین منابع مالی، جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی و همچنین جلب سرمایه بر اساس ظوابط و مقررات به منظور توسعه ظرفیتهای اجرای طرحهای آب و بهره‌برداری از تاسیسات مربوط

۲۰.    انجام اقدامات و پشتیبانی‌های لازم به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی کشور برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری طرحهای آب و برق آبی و تاسیسات مربوط براساس ظوابط و مقرارت مربوط

۲۱.    هماهنگی و تنظیم روابط فنی، مالی، اداری بین شرکتهای زیرمجموعه با یکدیگر و با شرکت

۲۲.    ارزیابی از عملکرد سالانه شرکتهای زیرمجموعه در زمینه‌های مدیریت فنی، مالی، اداری و منابع انسانی

۲۳.    تشکیل شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات مربوط

۲۴.     مبادرت به هر گونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.