آقای دکتر سعید فرزانه

Dr. Saeed Farzaneh

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317754)

11
9
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی