ارزیابی و مقایسه مشاهدات یونسفری حاصل از مشاهدات کد و فاز سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EARTHSCI01_084

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1400

چکیده مقاله:

لایه یونسفر یکی از لایه های مهم جو کره زمین میباشد که از ارتفاع ۶۰ کیلومتری از سطح زمین شروع شده و تا ارتفاع حدود ۱۰۰۰ کیلومتری ادامه مییابد. پدیده یونیزاسیون که همان جداشدن یک یا چند الکترون از هسته مرکزی اتم یا مولکول گازها میباشد در این طبقه از اتمسفر به وقوع می پیوندد. پارمترهای مختلف یونسفری از قبیل محتوای چگالی الکترون و چگالی الکترون اطلاعات ارزشمندی را از یونسفر فراهم می آورند. یونسفر مهمترین منبع خطا در تعیین موقعیت توسط ماهواره های سامانه ی جهانی تعیین موقعیت است . از طرفی دیگر، همین تاثیر روی امواج ماهواره ها امروزه به یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای مطالعه ی یونسفر تبدیل شده است. امواج ارسالی از ماهواره ها در مسیر خود از ماهواره تا گیرنده تحت تاثیر خصوصیات فیزیکی بخشهای مختلف اتمسفر قرار میگیرند، در بحث تعیین موقعیت این تاثیرات با استفاده از روش های محاسباتی و مدلهای موجود حذف یا تعدیل میگردد به صورت معکوس با داشتن مختصات معلوم نقاط زمینی و حذف سایر خطاها از مشاهدات می توان این تاثیرات را برآورد نمود و از آن بعنوان یک منبع اطلاعاتی در تعیین خصوصیات فیزیکی اتمسفر استفاده کرد. روش مرسوم در استخراج مشاهدات یونسفری استفاده از مشاهدات کد و نرمکردن آن به کمک شاهدات فاز میباشد در این مقاله به مقایسه روشهای استخراج مشاهدات یونسفری (STEC) به کمک مشاهدات کد و مشاهدات فاز خواهیم پرداخت و مزایا ومعایب هرکدام از روشها تشریح خواهد شد.

کلیدواژه ها:

یونسفر ، محتوای کلی الکترون ، سامنه تعیین موقعیت ماهوارهای ، مشاهدات کد ، مشاهدات فاز

نویسندگان

سعید فرزانه

استادیار دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران