مجله صنایع چوب و کاغذ ایران

Iranian Journal of Wood and Paper Industries

انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ با هدف توسعه و ارتقای علمی و فناوری کشور در زمینه های صنایع چوب، خمیر و کاغذ در سال ۱۳۸۴ پایه ­گذاری شد. مجله صنایع چوب و کاغذ کشور نشریه انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران، یک نشریه تخصصی است که از فروردین ۱۳۸۴ به­ صورت دوفصلنامه و از ابتدای سال ۱۳۹۵ به صورت فصلنامه منتشر میشود. این نشریه دارای اعتبار علمی- پژوهشی است و در زمینه‌های مختلف تحت پوشش علوم و صنایع چوب و کاغذ پذیرای مقاله‌های پژوهشی اصیل است. کلیه مقاله‌ها توسط داوران مرتبط با موضوع نشریه ارزیابی می‌گردد و در صورت پذیرش در نشریه اقدام به چاپ خواهد شد. 

حوزه های تحت پوشش:

- بیولوژی و آناتومی چوب

 - حفاظت و اصلاح چوب

-  فرآورده های چوبی و مهندسی شده

-  فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی

-  نانوفناوری در چوب و کاغذ

-  تکنولوژی تهیه خمیرکاغذ و کاغذ

-  شیمی چوب

-  اقتصاد و بازاریابی چوب

-  مهندسی مبلمان
 و تمام موضوعات صنعتی و فنی مرتبط با صنایع چوب و کاغذ

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات