آقای پروفسور عباس هنربخش رئوف

Prof. Abbas Honarbakhsh

ریاست دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176700)

43
5
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی