دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

Journal Of Welding Science and Technology of Iran

به اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران محترم می رساند که انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ششم تیر ماه ۱۳۹۴ موفق به اخد مجوز انتشار مجله علمی پژوهشی از دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده است.لذا از کلیه اساتید و فرهیختگان فعال در زمینه تخصصی جوشکاری دعوت می نماید مقالات علمی پژوهشی خود را به دبیرخانه مجله ارسال نمایند.
مقالات ارسالی به نشریه باید حاوری مطالب نو در زمینه های مباحث جوشکاری بوده و قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات