خانم دکتر نازیلا ادب آوازه

Dr. Nazila Adabavazeh

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (84001)

20
13
3
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب درآمدی بر تحلیل پوششی داده‌ها: تکنیکی برای ارزیابی کارایی (تهران، موسسه مروارید درخشان اندیشه) - 1402 - فارسی
  • کتاب کیفیت و عملکرد خدمات: الگوها، ابزارها و شاخص ها (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد) - 1399 - فارسی
  • کتاب تاریخ جوشکاری، لحیم‌کاری و آزمایش‌های غیرمخرب (انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران) - 1388 - فارسی

جوایز و افتخارات

  • مدیر نمونه جوان ملی، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران (1391)
  • مدیر فناوری نمونه جوان، خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان (1391)