ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

Engineer Nazila Adabavazeh

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (84001)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی نازیلا ادب آوازه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دبیر اجراییهجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
دبیر اجرایینوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
مدیر اجرایینهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
مدیر اجراییدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
مدیر اجرایییازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
مدیر اجراییدوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
دبیر اجراییچهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
دبیر اجراییشانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
دبیر اجراییبیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
مدیر اجراییسیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
مدیر اجراییپانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
دبیر اجراییهفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
مدیر اجراییدوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور نازیلا ادب آوازه

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Nazila Adabavazaeh , Mehrdad Nikbakht, "Interpretive Structural Modeling Analysis of Reverse Supply Chain Critical Success Factors in Air Industry", 2019 15th Iran International Industrial Engineering Conference (IIIEC), (2019)دریافت فایل PDF مقاله

مقالات نازیلا ادب آوازه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت بازرسی جوش با استفاده از مدل سروکوال و تحلیل اهمیت - عملکردسومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1397
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بازرسین جوش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Achieveپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد شغلی جوشکاران براساس فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Maslach و JPQسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه1397
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در شرکت های بازرسی جوش ایراناولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی1397
5دریافت فایل PDF مقالهبهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزشدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی1388
6دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی با رویکرد کیفیت خدماتششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
7دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی استقرار نظام مدیریت بازرسی جوش سبز با رویکرد QFDبیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب1398
8دریافت فایل PDF مقالهWelding and inspection Industry Measurement System Analysisشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1398
9دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد TOPPششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)1399
10دریافت فایل PDF مقالهادب آوازه، نازیلا؛شیرویه زاد، هادی ؛ نوابخش، مهرزاد و ادب آوازه، عبدالوهاب ،"تحلیل کارایی ایستگاه های جوش بر اساس عوامل زیان آور محیط کار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها"،دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها،دانشگاه خوارزمی1397

مقالات نازیلا ادب آوازه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهAdabavazeh, N., Navabakhsh, M., Adabavazeh, A. (2019). Checking the Quality of Weld Inspection Using SERVQUAL Model and Importance-Performance Analysis. Journal of Environmental Friendly Materials, 3(1), 45-48.2019
2دریافت فایل PDF مقالهAdabavazeh, N., Nikbakht, M. (2020). Welding and inspection Industry Measurement System Analysis. Journal of Environmental Friendly Materials, 4(1), 43-46.2020
3دریافت فایل PDF مقالهAdabavazeh, N., Nikbakht, M. (2020). Organization's performance measurement model based on the critical success factors of the reverse supply chain in airline industry with a quality gap approach. Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 7(1), 177-190.2020
4ادب آوازه, نازیلا, نیکبخت, مهرداد. (1398). ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها. مدیریت مهندسی و رایانش نرم, 5(2), 95-115.1398
5Adabavazeh, N., Nikbakht, M., Amirteimoori, A. (2020). Envelopment analysis for global response to novel 2019 Coronavirus-SARS-COV-2 (COVID-19). Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 7(2), 1-35. doi: 10.22116/jiems.2020.226564.13542020
تاریخ ایجاد رزومه: 23 بهمن 1396 - تعداد مشاهده 864 بار

نمودار تولید سالانه مقالات نازیلا ادب آوازه

تماس با نازیلا ادب آوازه

کشور:ایران

به اشتراک گذاری صفحه نازیلا ادب آوازه

پشتیبانی