آقای دکتر علی فرزادی

Dr. Ali Farzadi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181265)

25
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی