کنفرانسهای برگزار شده انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

تاکنون 14 کنفرانس توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران (19 عضو)

سیدحسین موسوی کارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
مهدی رضوانی توکل دکترا بین المللی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (با همکاری آلمان)
جواد افرومند دانشجوی دکترای تخصصی PHD و مدرس حق التدریس دانشگاه های آزاد و دولتی و پیام نور
احمد گمار مدرس گروه تاسیسات مکانیکی دانشگاه فنی و حرفه ای و مدیر پروژه شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران
علی علینقی کارشناسی ارشد عمران_سازه
حامد ثابت دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امید اشکانی دانش آموخته دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار - دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد
سیدمحمدعلی موسوی دکتری تخصصی
محمدرضا تعویقی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی متالورژی و مواد - مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
رضا مرادی فرد
اسماعیل عابدی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد در دانشگاه سمنان
اسماعیل عابدی بهادرانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه سمنان
فرید نادرخانی مدیر فنی ظروف تحت فشار
سیدابوالفضل احمدی مشاور مدیریت
فرزاد پهنانه مدرس و مشاور دانشگاه
علیرضا جباری
هادی تقی ملک سردبیر مجله Global Journal of Materials Science and Engineering
احمد حشمتیان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی سازه
حمیدرضا ازلی ملکی

اگر شما هم عضو انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.