فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار

Environmental Studies, Natural Resources And Sustainable Development

موضوع رشد و توسعه پایدار از مباحث مهم در حوزه کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی است که نگاه بخش وسیعی از صاحبان ادبیات علمی این حوزه را به خود جلب کرده است. در کشورما، علی‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، فقدان تجربیات علمی و پژوهشی که تبین‌کننده مفاهیم و مباحث این حوزه باشد، احساس می‌شود. «فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار» به دنبال آن است که با گردهم‌آوردن آرای صاحبان اندیشه، دانشگاهیان، متخصصان و علاقه‌مندان کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، به توسعه این زمینه در کشور کمک نماید. از اینرو از تمامی پژوهشگران دعوت می‌شود مقالات علمی خود را از طریق وب‌سایت نشریه  ارسال نمایند.

محورهای نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

 • مهندسی کشاورزی
 • منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری
 • جنگل و صنایع چوب
 • شیلات
 • محیط زیست
 • مدیریت مناطق بیابانی
 • آبیاری و زهکشی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • علوم خاک
 • علوم دام و طیور
 • مهندسی صنایع غذایی
 • مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم
 • توسعه روستایی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)