آقای مهندس سهیل سلطانی نژاد

Engineer Soheil soltaninejad

دانشجوي دانشگاه شركت زغال سنگ كرمان

Researcher ID: (349102)

11
3
3
1
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب HSE در صنايع (نشر شيل) - 1401 - فارسی
  • کتاب هویت (نشر شیل) - 1401 - فارسی
  • کتاب کتاب آلومینا (تهران) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در كارشناس فني (1392-1400)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس ایمنی (1400-1401)