خانم دکتر کتایون ورشوساز

Dr. Katayon Varshosaz

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184216)

90
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی