فصلنامه فقه

Journal Of jurisprudence

مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) از سال ۱۳۷۳ توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان فارسی منتشر می شود.

فصلنامه «فقه» بر اساس مصوبه ۱۳۱ شورای اعطای مجوزها وامتیازهای علمی مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ حائز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است و با توجه به تاخیر چاپ مجله در زمان اخذ رتبه پژوهشی، این رتبه شامل شماره ۷۵ یعنی بهار ۱۳۹۲ به بعد است.

فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» بستری است برای عرضه اندیشه‌های فقهی، بیان زوایای ناپیدای فقه استوار امامیه و تضارب آراء در حوزه مسائل نوپیدای فقه که در سال ۱۳۷۲ به همت جمعی از دانشوران فقهی زمان‌آگاه تاسیس شده است. افتخار مجله این است که در طی این سال‌ها توانسته است نقشی هرچند اندک، در نمایاندن پرتوی از اندیشه‌های ناب فقیهان وارسته تاریخ بلند فقه امامیه، برگرفته از سرچشمه‌های زلال قرآن و سنت اهلبیت علیهم السلام ایفا کند.

اهداف اساسی نشریه

پاسداری عالمانه از چارچوب های فقهی نظام مقدس جمهوری اسامی ایران
پاسخ گویی استدلالی به مسائل فقهی خرد، کلان و همه‌گیر جامعه اسامی
توسعه توانمندی فقه برای ورود در عرصه پیچیده حکومتی و اجتماعی عصر حاضر، از طریق تحقیق و تعمیق مسئله محور در دانشهای خدمتگزار فقه همچون اصول فقه و قواعد فقه.