خانم دکتر طیبه بلوردی

Dr. tayebeh balvardi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309478)

42
15
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مبانی و خاستگاه امنیت شغلی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1398 - فارسی
  • کتاب کتاب تحلیل فیزیک خورشید در قرآن (پارس کتاب) - 195 - فارسی