فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

Recent Developments in Public Law

فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی به کسب رتبه B مجلات معتبر دانشگاه آزاد اسلامی در دهمین دوره ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور ۱۴۰۱ دست یافته است.

-نشریه حقوق عمومی در صدد است، تازه ترین تحقیقات اندیشمندان و پژوهشگران را در حوزه عمومی منتشر کند.

این نشریه نتایج تحقیقات و پژوهش های استادان، محققان و اندیشمندان را که حاوی نکات بدیع و تحلیل های به روز باشد منتشر می کند از جمله مسائلی است که می تواند در نشریه حقوق عمومی منتشر شود:

• حقوق عمومی و زیرشاخه های آن از جمله مبانی نظری حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری، حقوق اداری تطبیقی، حقوق کار، حقوق مالیه عمومی، حقوق تامین اجتماعی و...

• حقوق بین الملل و زیر شاخه های آن از جمله مبانی نظری حقوق بین الملل، حقوق معاهدات ، حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل هوا و فضا، حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها، حقوق سازمان های بین المللی و ...

حقوق بشر و زیر شاخه های آن از جمله مبانی فلسفی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نهادها و ساز و کارهای جهانی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و ...

به این منظور هیات تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید، مقالات ارزنده خویش در زمینه حقوق عمومی را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.