مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 14، شماره 55

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 مهر 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 46