مقالات پرورش آبزیان در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پرورش آبزیان درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پرورش آبزیان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,598 مقاله در زمینه پرورش آبزیان استخراج شده است.

لیست مقالات پرورش آبزیان در کشاورزی

1. ارزیابی اثر پساب آبزی پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص BMWP
2. بررسی اثر زیست‎پالایی آب‎بندان‎ها بر نیتروژن و فسفر ورودی (مطالعه موردی)
3. ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت آب رودخانه جنگلی قلعه رودخان استان گیلان با استفاده از شاخص های زیستی
4. اثر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور بر ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در منطقه عباس آباد، حوضه جنوبی دریای خزر.
5. بررسی کارایی نانو سیلیس اصلاح شده با پوکه معدنی در کاهش میزان نیترات (NO۳) و فسفات (PO۴) آب خروجی از پساب مزارع پرورش ماهی
6. تولید زیست توده و حذف آمونیاک و نیتریت از پساب کارگاه پرورش ماهی به وسیله کشت جلبک سبز سندسموس کوادریکوادا
7. بررسی کیفیت آب زیرزمینی متاثر از آببندان های پرورش ماهی در محدوده تالار - سیاهرود در استان مازندران
8. جداسازی باکتری های آزاد کننده فسفر در استخر پرورش ماهی با بکارگیری منابع مختلف فسفر نامحلول
9. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه ای پرورش ماهی
10. بررسی و امکان سنجی استفاده از قفس پرورش ماهی پلیمری در صنعت شیلات
11. بررسی شاخص های مصرف انرژی پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام
12. Investigation of the Effect of Storage Temperature on Physicochemical, Microbial and Sensory Properties of Fresh Shrimp (Litopenaeus vannamei)
13. تبررسی تاثیر تازگی میگوی ژاپنی (Macrobrachium nipponense) تالاب انزلی روی کیفیت میکروبی، شیمیایی، حسی و زمان ماندگاری فرآورده سس در دمای ۴ درجه سلسیوس
14. بررسی کارایی رشد میگوهای پاسفید غربی در وزن های متفاوت ذخیره سازی
15. تحلیل و تعیین چالش های پیش روی صنعت تکثیر میگوی ایران
16. شیوع پزودوموناس آئروژینوزا در گونه های مختلف میگوی اصفهان و چابهار در تابستان و پاییز و تاثیر فصل و محل عرضه بر آن
17. مطالعه تغییرات آنتی اکسیدانی و آنزیمی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) طی مواجهه با نیترات نقره
18. ضریب انتشار رطوبت گوشت میگوی پرورشی
19. کاربرد نانو لوله کربنی چند دیواره (MWCNT) اصلاح شده با دی فنیل کاربازون جهت اندازهگیری مقادیر ناچیز از یونهای کادمیم در نمونه های غذایی ماهی، میگو، بادنجان، لوبیا سبز و نخود فرنگی
20. فراوانی ژن های stx۱ , stx۲ و eaeA در باکتری های اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین جدا شده از ماهی و میگو در استان بوشهر
21. مقاله علمی – پژوهشی: جداسازی، تکثیر و انتقال ژن VP۲۸ ویروس عامل لکه سفید میگو در میکروجلبک Chlorella vulgaris به روش الکتروپوریشن (تراواسازی الکتریکی)
22. تاثیر عصاره جلبک Sargassum tenerrimum، نایسین Z و آنتی بیوتیک آئرومایسین روی رشد باکتریایی میگو وانامی (Litopenaeus vannamei) طی نگهداری در یخ
23. تاثیر هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم، کاراگینان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در ترکیب آرد اولیه بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات حسی میگو سوخاری
24. تاثیر هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم، کاراگینان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در ترکیب آرد اولیه بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات حسی میگو سوخاری
25. میزان آلودگی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از ماهی و میگو صید شده از خلیج فارس
26. بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در انواع نمونه های میگو دریایی و پرورشی منجمد در استان هرمزگان
27. کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) در اولویت بندی ساختگاه های پرورش میگو
28. بررسی تاثیر مزارع میگو بر توسعه روستایی مطالعه موردی: منطقه چوئبده شهرستان آبادان
29. روش های مختلف جلوگیری از واکنش های قهوه ای شدن آنزیمی در میگو
30. بهبود تکنیک خوشه بندی K-Means با استفاده از الگوریتم فراابتکاری میگو
31. توسعه پایدار میگو در خوزستان با استفاده از نرسری در گلخانه
32. بررسی اثرات زیست محیطی مزارع پرورش میگو در ناحیه تیاب هرمزگان
33. افزایش بهره وری پرورش میگو با استفاده از فناوری گلخانه
34. کاربرد عصاره های گیاهی در افزایش ماندگاری میگو
35. نقش پروبیوتیک ها در سیستم های پرورش میگو
36. ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی
37. بررسی اثرات آلودگی میکروپلاستیکها در آبهای خلیج فارس و د ریای خزر (مطالعه مروری)
38. مروری بر روش های نوین فرآوری محصولات دریایی
39. بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری Lactobacillus sp. CS۴ جداسازی شده از دستگاهگوارش خرچنگ ماندابی Scylla serrata بر علیه برخی از باکتری های بیماریزایآبزیان
40. مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه کاربردها و اثرات نانوزیست فناوری در آبزی پروری ایران
41. بهینه سازی خصوصیات کارکردی پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از آنزیم تجاری آلکالاز
42. ارزیابی شاخص های کیفی روغن پسماند ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با روغن های رایج (روغن آفتابگردان و روغن کیلکا) در تغذیه آبزیان و انسان
43. بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان)
44. بررسی عملکرد و باقیمانده PI۲۲۲ (اسانس فراوری شده گل میخک) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به عنوان یک داروی بیهوشی گیاهی تجاری در صنعت آبزیان
45. چگونگی استفاده از ظرفیت های اقتصادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با احداث حوضچه های پرورش آبزیان (مطالعه موردی: پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر)
46. مدل سازی و مدیریت کیفیت آب رودخانه با رویکرد کنترل آلودگی در مبدا به منظور تامین سلامت آبزیان (مطالعه موردی: زرینه رود)
47. مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش های هیدرولوژیک و اکوهیدرولوژیک به منظور حفاظت از اکوسیستم آبی و آبزیان
48. مقاله علمی – پژوهشی: بررسی قابلیت جذب زیستی سرب به وسیله دو جاذب زیستی با منشاء آبزیان بر مبنای طرح باکس بنکن
49. طراحی و ساخت فیلم رنگ سنجی مورد استفاده در بسته بندی هوشمند آبزیان برپایه قالب های آلومینای آندی نانومتخلخل
50. مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش آبزیان (ماهیان) در ایران با تاکید بر حوضه جنوبی دریای خزر
51. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مطلوبیت زیستگاهی آبزیان رودخانه کردان - مطالعه موردی: سگ ماهی جویباری (Oxynemacheilus bergianus)
52. بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی و تاثیر عوامل زیست محیطی بر زندگی آبزیان در رودخانه سفید رود
53. مقاله مروری: کاربرد ترکیبات گیاهی و فیتواستروژن ها بر روی تغییر جنسیت، تکثیر و پرورش آبزیان
54. بررسی پراکنش وفراوانی پلانکتونی و تاثیر عوامل زیست محیطی بر زندگی آبزیان در رودخانه سفیدرود
55. بررسی روشهای نوین استفاد ه بهینه از ضایعات حاصل از صنایع مختلف فرآوری آبزیان
56. استفاده از مدل سازی توزیع مکانی و مطلوبیت زیستگاه آبزیان به روش حداکثرآنتروپی (MaxEnt)
57. نقش ضایعات بازیافتی عمل آوری آبزیان در تولید هیدروژل های مورد استفاده در پزشکی
58. کشت آکواریومی (آکوآپونیک) جهت تولید انواع آبزیان و سبزیجات در راستای امنیت غذایی
59. اهمیت و ضرورت استفاده از سیگنال های هشدار اولیه برای مدیریت ذخایر آبزیان
60. بررسی اثر متبابولیت های گیاهی بر بیوفیلم باکتری های مختلف در آبزیان
61. مقایسه غلظت برخی از مواد مضردر گوشت آبزیان حلال و حرام گوشت
62. کاربرد انتخاب ژنومی در بهبود برنامههای اصلاح نژاد مولکولی در آبزیان
63. بررسی روش های حذف سولفید هیدروژن در استخرهای پرورش آبزیان
64. تاثیر ژئومورفولوژی رودخانه ها بر زیستگاه و حیات آبزیان
65. بررسی روند صید آبزیان سواحل استان سیستان و بلوچستان
66. اثر تغییرات اقلیمی بر پرورش آبزیان
67. معرفی و طراحی یک طرح WEFEN متناسب با اقلیم مناطق کویری
68. رتبه بندی شهرستان های استان گیلان ازلحاظ مدیریت پایدار تعاونی های پره صید و صیادی با استفاده از تکنیک TOPSIS
69. پرورش ماهیان تریپلوئید در قفس
70. مکانیسم فیلترهای زیستی در مزارع مدار بسته
71. وقوع بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ در استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان
72. اثر میکروبیوم حاوی باکتری های Nitrosomonas oligotropha و Nitrobacter winogradskyi بر پرورش ماهی قزل لای رنگین کمان (Onhorhynchus mykiss)
73. ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA ) طرح پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در آب استخرهای لب شور استان بوشهر
74. تشخیص و جداسازی عامل بیماری استرپتوکوکوزیس از برخی مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) شهرستان یاسوج
75. تعیین شرایط بهینه پرورش ماهی ماکرو(Labidochromis caeruleus) براساس سنجش پارامترهای محیطی دما، اسیدیته و سختی کربنات آب
76. تعیین شرایط بهینه پرورش ماهی ماکرو(Labidochromis caeruleus) براساس سنجش پارامترهای محیطی دما، اسیدیته و سختی کربنات آب
77. تعیین شرایط بهینه پرورش ماهی ماکرو(Labidochromis caeruleus) براساس سنجش پارامترهای محیطی دما، اسیدیته و سختی کربنات آب
78. تاثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم شونده نتافیم و میکروفلاپر
79. سنجش و مدیریت آلودگیهای مزارع پرورش ماهی و ماکیان در رودخانه زرینگل
80. بررسی نقش تغذیه ای پساب پرورش ماهی در مزارع کشاورزی
81. طراحی بهینه هوادهی ثقلی در حوضچه های پرورش ماهی
82. پتانسیل پرورش ماهی در قفس
83. بررسی میزان آلودگی سالمونلا در مواد غذایی با منشاء دامی در استان خوزستان
84. مقایسه کارایی آسکوربیک اسید و آلفاتوکوفرول در ترکیب با پروتئین آب پنیر جهت افزایش پایداری اکسایشی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
85. مقاله علمی – پژوهشی: نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول
86. مقاله علمی – پژوهشی: سنجش خواص عملکردی پپتیدهای زیست فعال تولیدی از ضایعات میگو در مراکز فراوری با استفاده از آنزیم پروتامکس در درجات آبکافت مختلف
87. بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
88. تاثیر تغییرات عمق بر میزان صید ضمنی و اندازه ماهیان صید شده در تورهای ترال میگو در صیدگاه های سواحل استان هرمزگان
89. تولید کنسرو قلیه میگو از میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و ارزیابی تاثیر روش های مختلف پخت اولیه بر کیفیت آن
90. مقایسه اثر پوشش های آلژینات سدیم، کازئینات سدیم و ژلاتین در ترکیب با اسانس آویشن بر ماندگاری میگو
91. استفاده از هیدرولیزشدههای بدست آمده از میگو بر خواص شیمیایی، میکروبی و بافتی سوریمی کپور نﻘره ای
92. شناسایی و مقایسه توالی ‍‍ژن VP۲۸ ویروس لکه سفید میگو، جداشده از میگوی وانامی در چابهار (ایران)
93. بیو فیلتراسیون پساب مزارع میگو توسط دوکفه ای اسکالوپ (Bivalvia:Pectinidae:Scallop)
94. نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور
95. رویکرد توسعه پایداردرکارکرد بهره برداری از منابع آبزی تالابهای حساس ساحلی-دریایی استان بوشهر
96. مروری بر وضعیت و الزامات توسعه آبزی پروری پایدار
97. مروری بر تجمع زیستی جیوه در زنجیره غذایی آبی و راه های کنترل و حذف آن در محیطهای طبیعی و تصفیه خانه ها
98. تعیین سمیت کشنده ی آفت کش کلرپیریفوس در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) و مقایسه ی میزان سمیت آن با سایر سموم ارگانوفسفره
99. مروری بر انواع آلودگیهای دریایی و استراتژیهای کاهش آن
100. ارزیابی میزان کلروفیلa و فیتوپلانکتونهای خلیج فارس با استفاده از سنجنده MODIS (ماهواره( Aqua طی بازه زمانی ۲۰۰۴-۲۰۲۱ و بررسی آثار بهینه آن بر آبزیان مفید دریایی (میگو/ماهی) و تبعات سوء آن بر سازه های دریایی (بتنی/فولادی) موجود در محدوده خلیج فارس