آقای رضا قاسمی

Reza Ghasemi

معاون توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178612)

147
58
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی