آقای دکتر پژمان زمانی مقدم

Dr. Pejman Zamani

مهندسی سطح، توسعه پوشش، پاشش حرارتی، خوردگی، سایش، توربین گازی

Researcher ID: (332065)

11
3
1
3
3
13

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب پاشش حرارتی برای اجزای نیروگاهی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس توسعه پوشش (1397-1402)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد بازسازی و عملیات تکمیلی (1403-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در محقق (1394-1396)