توسعه پوشش مقاوم به خوردگی و ضد فولینگ SSA۱۲ برا ی پره های کمپرسور توربین گازی +IGT۲۵

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

96

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GTC07_048

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پدیده های خوردگی و فولینگ دو عامل مهم آسییب پره های کمپرسیور توربین گازی به شیمار می روند. شرکت Chromalloy به سفارش زیمنس اقدام بهاعمال پوشش مقاوم به خوردگی و ضد فولینگ SSA۱۲ جهت حفاظت از پره های کمپرسیور موتور SGT-۶۰۰ نموده است. با توجه به عدم وجود دانشفنی پوشش SSA۱۲ در کشور، شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک) به بومی سازی و اجرای موفقیت آمیز آن برای موتور +IGT۲۵ پرداختهاست. به منظور انجام این پروژه، ابتدا ترکیب شیمیایی و فازی و ریزساختار پوشش سازنده اصلی توسط آزمایش های میکروسکوپی (SEM, EDS) و تفرقاشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند. آزمایش ها نشان دادند که پوشش SSA۱۲ یک سیستم دو لایه شامل لایه پایه آلومینیوم نفوذی با ضخامت ۱۲ - ۸میکرومتر و لایه رویه فسفاتی با ضخامت ۱-۵ میکرومتر می باشد. پس از مهندسی معکوس و دستیابی به ترکیب و فرایند اعمال پوشش, آزمون های ارزیابیمطابق با معیار پذیرش زیمنس شامل آزمایش خوردگی سالت اسپری و زبری سنجی روی پوشش SSA۱۲ بومی سازی شده انجام شد. نتایج نشان دادند کهپوشش حاصل دارای صافی سطح میانگین ۰/۳۵ میکرومتر و عمر سالت اسپری حداقل ۲۰۰ ساعت می باشد.

نویسندگان

پژمان زمانی مقدم

کارشناو واحد توسعه پوشش- شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران

رضا قاسمی

مدیر واحد توسعه پوشش- شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران

بهتا میرجانی

کارشناس واحد توسعه پوشش- شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران

شهلا ترابی

کارشناس واحد توسعه پوشش- شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران

محمود معماری

مدیر دپارتمان تکنولوژی ساخت- شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران

مائده سامانی

مدیر دپارتمان مهندسی محصول- شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران