آقای دکتر آصف زارع

Dr. Asef Zare

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177579)

96
1
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی