مقالات فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 25 بهمن 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 320