مقالات فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 25 بهمن 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 280