مقالات فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 9، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 5 شهریور 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 113