اطلاعات کنفرانس

اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

محل برگزاری: تبریز
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 1392
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1393
تعداد صفحات: 922
تعداد مقالات :151
نمایش مقالات: 130233
شناسه ملی این کنفرانس: SPDSA01
نویسندگان مشارکت کننده: 445 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 4

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

نتایج 1 تا 50 از مجموع 151