آقای دکتر ناصر عباسپور

Dr. Naser Abbaspour

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467460)

55
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی