فصلنامه سوخت و احتراق

FUEL AND COMBUSTION

نشریه علمی– پژوهشی سوخت و احتراق، مجله­ ای است که تمامی حوزه ­های سوخت و احتراق مرتبط با احتراق و آلاینده ­های حاصل از احتراق را پوشش می­دهد و هدف آن فراهم آوردن محیطی است تا بتواند آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور را در زمینه­­ های احتراقی به اشتراک گذارد. این مجله از مهرماه ۱۳۹۶ به صورت فصلنامه منتشر می ­شود. اما سیاست انجمن احتراق ایران گسترش این نشریه به در SCOPUS می باشد. فرایند داوری در نشریه سوخت و احتراق به صورت یک طرفه می باشد بطوریکه داور برای نویسنده نامشخص است. 

مهم‌ترین اهداف انجمن احتراق ایران از انتشار نشریه علمی و پژوهشی "سوخت و احتراق" عبارت اند از:

انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه سوخت و احتراق. 
گسترش دانش و فناوری احتراق کشور. 
کمک به حل مشکلات صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن از طریق انتشار دستاوردهای علمی و صنعتی. 
برقراری ارتباط علمی بین محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینه سوخت و احتراق. 
کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان صنایع برای انتشار دستاوردهای علمی در یک نشریه پژوهشی به شکل صحیح و قابل قبول. 
کمک به محققان، به ویژه محققان جوان کشور، در تعریف یک مسئله علمی بر مبنای نیازهای کشور و سعی در حل آنها با یک روش علمی. 
حمایت محققان کشور در جهت پرداختن به مشکلات واقعی جامعه.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات