آقای دکتر رامین کریم زاده

Dr. Ramin Karimzadeh

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176163)

89
28
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی