ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمد حقیقی

Mohammad Haghighi

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

Researcher ID: (249488)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات محمد حقیقی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترمودینامیکی اکسیداسیون حرارتی تولوئن با گاز طیبیعی در مشعل های صنایع پتروشیمیدومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی1387
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترمودینامیکی اکسیداسیون جزئی متان به هیدروکربنهای اکسیژن دار توسط نرم افزار CHEMKINدومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی1387
3دریافت فایل PDF مقالهتبدیل مستقیم متان به متانول در فشارهای بالادومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی1387
4دریافت فایل PDF مقالهPartial Oxidation of Methane to C2-Hydrocarbons: A Thermodynamic Analysisپنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1386
5دریافت فایل PDF مقالهعاریسازی تولوئن از پسابهای صنعتی با استفاده از هواهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
6دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری کاتالیست پلاتین مستعمل درحذف تولوئن از هوای آلودههشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
7دریافت فایل PDF مقالهحذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون در حضور ازنهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسة عملکرد زئولیتهای طبیعی و سنتزی در تصفیة آبهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آلودگی هوا حاصل از صنایع نفت و گازسمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست1387
10دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد فلرها برای تبدیل ترکیبات VOCs و H2Sسمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست1387
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترمودینامیکی تاثیر بخار آب در عملکرد احتراق مخلوط گاز طبیعی و تولوئن در فلزهای صنایع نفتسمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست1387
12دریافت فایل PDF مقالهحذف فنل از آب با استفاده از نانو کاتالیست Pt/CeO2دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تبدیل مستقیم متان به متانول در فشار اتمسفری و ارائه راهکار برای افزایش میزان انتخاب پذیری نسبت به متانولدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوفتوکاتالیست TiO2(HPANS) به روش سونوشیمیایی برای حذف فنل از آبدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهThe concepts of Pharmaceutical Powder Mixing: the View point of Theory and Practiceششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
16دریافت فایل PDF مقالهThermodynamic Analysis of Direct Partial Oxidation of Methane to Benzeneششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
17دریافت فایل PDF مقالهSimulation of CO2-Reforming over Rh/Al2O3 Catalyst Using ,HYSYS Softwareششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
18دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of CeO2 Nano-catalyst via Precipitation Method for Total Oxidation of Tolueneششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
19دریافت فایل PDF مقالهCharacterization and Catalytic Activity of CeO2/Al2O3 Nano-catalyst on VOC Abatementششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
20دریافت فایل PDF مقالهInfluence of Impregnation Ratio on the Properties of Activated Carbon Prepared via ZnCl2 Activationششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سینتیکی میزان آلایندههای حاصل از احتراقِ بنزن و متان در یک محفظه لولهایسومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی راه کارهای کنترل، دفع و ذخیره سازی صحیح دی اکسیدکربنسومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE1388
23دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سنتیکی اکسیداسیون دمایی گاز طبیعی در خروجی دودکشهای نیروگاه های حرارتیسومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE1388
24دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی فرایند تبدیل متان به گاز سنتز درحضور دی اکسید کربن برروی کاتالیست پلاتین با استفاده از نرم افزار CHEMKINهمایش ملی مهندسی شیمی1388
25دریافت فایل PDF مقالهCatalytic Potential Applications of Modified Natural Zeolitesدومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهPreparation and characterizations of nanosized ZSM-5 type ferrisilicatesدومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهModified natural clinoptilolite as novel catalyst for ethylbenzene dehydrogenation in the presence of N2Oدومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهEffect of HCl Concentration on Properties of Modified Clinoptiloliteدومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکاتالیست‌های پالادیم- سریا بر پایه کلینوپتیلولیت فرآوری شده با اسید هیدروکلریک جهت استفاده در کاربردهای زیست‌محیطیچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد کاتالیستهای فرآیندهای تولید بنزین از متانولچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن رقیق کننده و نسبت دبی سوخت و هوا در انتشار NOx از شعله-های ناهمسو گاز سنتزچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کاتالیستهای فرآیند گوگرد زدایی از برشهای نفتی و پتانسیلهای زیست محیطی آنهاچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی نسبت عامل فعال ساز ZnCl2 در سنتز کربن فعال از مخروط کاج جهت استفاده در کاربردهای زیست محیطیچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
34دریافت فایل PDF مقالهthermodynamic analysis of xylene/natural gas combustionسومین کنفرانس احتراق ایران1388
35دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ترمودینامیکی فرایند OSRM جهت تولید گاز سنتزسومین کنفرانس احتراق ایران1388
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکردتبدیل مستقیم متان به بنزن و هیدروکربنهای دو کربنی به روش اکسیداسیون جزئیسومین کنفرانس احتراق ایران1388
37دریافت فایل PDF مقالهپایلوت نیمه صنعتی اکسیدایون حرارتی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار fluentسومین کنفرانس احتراق ایران1388
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد انواع تقویت کننده ها ی کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیونپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پایه در عملکرد کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون برای گوگرد زدایی عمیق از سوختهای دیزلی و بنزینپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد کاتالیست های پایه زئولیتی فرآیند ریفورمینگ خشک متان برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربنپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
41دریافت فایل PDF مقالهسنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار Ni/ZSM-5 برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن با استفاده از انرژی اولتراسوندپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد حذف آلاینده های گازی از هوای آلوده با استفاده از نانوکاتالیست های پایه CeO2-Clinoptiloliteپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
43دریافت فایل PDF مقالهسنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار Pd/CuAl2O4 با استفاده از انرژی اولتراسوند برای حذف منواکسید کربن از گازهای آلایندهپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
44دریافت فایل PDF مقالهمروری بر عملکرد کاتالیست های پالادیوم در اکسیداسیون CO برای استفاده در گازهای خروجی از اگزوزها و دودکش هاپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فسفر روی خواص ساختاری نانوکاتالیست NiMo/Al2O3 سنتزی به روش تلقیح برای استفاده در فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون بنزین و دیگر برش-های نفتیپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فلوئور روی خواص ساختاری نانوکاتالیست CoMo/F-Al2O3 سنتزی به روش تلقیح برای استفاده در فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون سوخت هاپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
47دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای Ni/Al2O3-ZrO2 وNi-Co/Al2O3-ZrO2 با استفاده از فناوری پلاسما جهت تبدیل متان و دی اکسید کربن به گاز سنتزاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
48دریافت فایل PDF مقالهEVALUATION OF ZEOLITE SUPPORTED CATALYST PERFORMANCE IN DIRECT CONVERSION OF SYNGAS TO DMEاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
49دریافت فایل PDF مقالهON THE CATALYTIC CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINS OVER METAL-INCORPORATED SAPO-34 MOLECULAR SIEVESاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
50دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2تقویت شده با کبالت با استفاده از روشهای تلقیح متوالی و سل- ژلاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
51دریافت فایل PDF مقالهسنتز کاتالیست نانوساختارSAPO- 34 تقویت شده باNi و Mn با بکارگیری انرژی اولتراسوند برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلناولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
52دریافت فایل PDF مقالهHYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED MIXED OXIDES OF COPPER, ZINC AND ALUMINIUM AT DIFFERENT TEMPERATURESاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
53دریافت فایل PDF مقالهEFFECT OF CRYSTALLIZATION TIME ON HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CUO/ZNO/AL2O3 NANOPOWDERاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
54دریافت فایل PDF مقالهIMPREGNATED VS. PLASMA MODIFIED CATALYSTS FOR DRY REFORMING OF METHANE OVER NI-CO/AL2O3-ZRO2 NANOCATALYSTاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
55دریافت فایل PDF مقالهEFFECT OF TEMPLATE ON SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURED CE-DOPED SAPO-34 USED IN CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINSاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
56دریافت فایل PDF مقالهتبدیل متانول به الفینها با استفاده از کاتالیست نانوساختارK-SAPO- 34 سنتز شده به روش سونوشیمیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع گاز طبیعی ایران و مقایسه روشهای بهره برداری از آن درصنایع نفت گاز وپتروشیمیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکل دهی نانوکاتالیسست های ناهمگن و تاثیر آن برعملکرد کاتالیستی آنها درفرایندهای صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
59دریافت فایل PDF مقالهULTRASOUND ASSISTED SYNTHESIS OF PT/AL2O3-CEO2 NANOCATALYST FOR TOTAL OXIDATION OF TOLUENE USED IN WASTE GAS STREAM TREATMENTاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
60دریافت فایل PDF مقالهCARBON DIOXIDE EMISSIONS MITIGATION POTENTIAL OF AUTO-THERMAL METHANOL SYNTHESIS PROCESS UTILIZING RECUPERATIVE DOUBLEMEMBRANE REACTORاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
61دریافت فایل PDF مقالهسنتز مخلوط اکسیدهای نانو ساختارCuO/ZnO/CeO2/Al2O 3 به روش رسوبی همگن جهت استفاده در صنایع پتروشیمیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
62دریافت فایل PDF مقالهEFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS OF BOEHMITE ALOOH FROM AL OH 3 ON ITS PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICSاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
63دریافت فایل PDF مقالهPLASMA-ULTRASOUND ASSISTED SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PT/AL2O3-CEO2 NANOCATALYST USED FOR TOLUENE ABATEMENT FROM WASTE GAS STREAMS AT LOW TEMPERATUREاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
64دریافت فایل PDF مقالهMETHANOL CONVERSION TO LIGHT OLEFINS OVER NANOSTRUCTURED SAPO-34: CONVENTIONAL VS. ULTRASOUND ASSISTEDاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
65دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری انرژی اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیستiMoP/Al2O 3 جهت استفاده در کوگردزدائی برشهای نفتیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص فیزیکی - شیمیایی نشاندن نیکل، مس و زیرکونیا روی آلومینا با استفاده از روشهای تلقیح و سل- ژلاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
67دریافت فایل PDF مقالهAPPLYING NON-THERMAL PLASMA TO NI/AL2O3 AND NI/AL2O3-MGO NANOCATALYST SYNTHESIS USED FOR SYNGAS PRODUCTION FROM CH4/CO2اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
68دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکاتال یست NiMo/Al2O3-ZrO2با زیرکونیایپایین به روش تلقیح جهت استفاده در فرآ یندگوگردزداییسوختهااولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
69دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ترمودینامیکی تبدیل اتانول با CO2 جهت تولید گاز سنتزهشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی1389
70دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج حاصل از مدل ترمودینامیکی و مدل سینتیکی فرآیند سوختن ناقص بنزن به همراه متانهشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی1389
71دریافت فایل PDF مقالهتولید هیدروژن با استفاده از نانوکاتالیست CeO2-Al2O3Ni تهیه شده با بکارگیری فناوری پلاسمادومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
72دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد نانوکاتالیستهای ZrO2-Al2O3Ni سنتزی به روش تلقیح و پلاسما جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ متاندومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
73دریافت فایل PDF مقالهتولید هیدروژن از متان و CO2 با بکارگیری نانوکاتالیست Al2O3Co-Ni سنتزی به روش تلقیحدومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
74دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of metal nano-oxides from Al, Mg and Ni nitrates via sol-gel method used for hydrogen production via methane reformingدومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
75دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of Ni(10%)-Co(8%)/Al2O3-MgO nanocatalyst with Al/Mg=5 using ultrasound energy for H2 production via reforming processدومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
76دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری انرژی اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیست NiAl2O3 برای تولید هیدروژن از ریفورمینگ خشک متاندومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
77دریافت فایل PDF مقالهEnhancement of methanol production as a hydrogen source for fuel cells in a hydrogen perm-selective membrane reactor effect of flow typeدومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
78دریافت فایل PDF مقالهThermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Methanol to Light Olefins Processچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
79دریافت فایل PDF مقالهTheoretical Investigation of a Single-Type Water-Permselective Membrane Methanol Reactorچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
80دریافت فایل PDF مقالهCatalytic Performance of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst at Different MgO Contents Using Zirconyl Nitrate Solution Precursor for CO2 Reforming of Methaneچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
81دریافت فایل PDF مقالهImpregnation vs. Sol-Gel Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst Used for Dry Reforming of Methaneچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
82دریافت فایل PDF مقالهتأثیر دمای سنتز هیدروترمال بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی SAPO-34چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن سریا روی عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3-CeO2 سنتزی به روش سل - ژل درتبدیل متان و دی اکسید کربن به گاز سنتزچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
84دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات Ce-SAPO-34 نانوساختاربا استفاده از قالب TEAOH و تابش امواج فراصوت جهت استفاده درتبدیل متانول به الفین هاچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
85دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تقویت کننده کبالت و مس روی خصوصیات و عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2 سنتزی به روش سل ژل جهت تولید گاز سنتزچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
86دریافت فایل PDF مقالهسنتز مقایسه ای نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO با نسبت Al/Mg=5 به روش تلقیح و سونوشیمی جهت استفاده درتولید گاز سنتزچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
87دریافت فایل PDF مقالهاصلاح نانوکاتالیستCoMo/Al2O 3با استفاده از فسفر و تهیه شده به روش اولتراسوند برای حذف تیوفن از برشهای هیدروکربنیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
88دریافت فایل PDF مقالهEffect of Precursor on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Ni-Co over Mixed Nano-oxides of Al-Mg-Zr Used in Dry Reforming of CH4چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
89دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات نانو پودر CuO/ZnO/Al2O3 به روش احتراقی نیترات اورهچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
90دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری انرژی اولتراسوند درسنتزMnCoSAPO-34 نانوساختاربا استفاده ازقالب TEAOH جهت استفاده درفرایند MTOچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
91دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت Al/Mg درعملکرد نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO سنتزی با استفاده ازانرژی اولتراسوند برای استفاده درتبدل خشک متانچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
92دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3 سنتزی به روش تلقیح و اصلاح یافته با پلاسما جهت استفاده در تولید گاز سنتز از گاز طبیعیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
93دریافت فایل PDF مقالهسنتز پایه Al2O3-ZrO2با زیرکونیای بالا به روش رسوبی جهت نشاندن Ni وMo به روش تلقیح به عنوان نانوکاتالیست حذف تیوفن از سوختهاچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
94دریافت فایل PDF مقالهحذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوندچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرنسبت Si/Al برخواص فیزیکی - شیمیایی کاتالیست SAPO-34 جهت استفاده درفرآیند تبدیل متانول به الفین هاچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
96دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی روش های سنتز دما بالا و پایین برای سنتز زئولیت SAPO-34 باساختارمطلوب جهت بهره برداری از منابع گاز طبیعی و متانولچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد تبدیل مستقیم و غیرمستقیم گاز سنتز به دی متیل اتر به عنوان ماده اولیه صنایع شیمیایی و سوختهای نیروگاهیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
98دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تأثیر زمان در سنتز کاتالیست نانوساختار SAPO-34 بکار رفته درفرایند تبدیل متانول به الفین هااولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
99دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش بهبوددهنده های Mg و Ga در سنتز کاتالیست نانوساختار MeAPSO-34 بکاررفته در تولید الفین هااولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
100دریافت فایل PDF مقالهUltrasound Assisted Preparation of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst for Direct Conversion of Syngas to DMEاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
101دریافت فایل PDF مقالهEffect of Aging Time on Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in Direct Conversion of Syngas to DME at High Pressuresاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
102دریافت فایل PDF مقالهDirect Conversion of Syngas to DME over Nanocatalysts of CuO-ZnO-Al2O3 and HNO3 Modified Clinoptiloliteاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
103دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست های نانوساختار NiAPSO-34 با استفاده از قالب های TEAOH و DEA به روش هیدروترمالاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
104دریافت فایل PDF مقالهEffect of Combination of Templates on SAPO-34 Synthesis and Methanol to Light Olefins Reaction Performanceاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
105دریافت فایل PDF مقالهMixed-Template Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Catalyst Using TEA-DEA-MOR for Methanol to Light Olefins Conversionاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
106دریافت فایل PDF مقالهThermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Ethanol to Light Olefins Processاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
107دریافت فایل PDF مقالهEffect of TEA/Morpholine Ratio on Synthesis and Physicochemical Properties Nanostructured SAPO-34 Used in Catalytic Conversion of Methanol to Olefinsاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
108دریافت فایل PDF مقالهComparative Synthesis and Physicochemical Properties of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Using TEA and Morpholine Templatesاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
109دریافت فایل PDF مقالهتبدیل مخلوط اتان و دی اکسیدکربن به اتیلن روی کاتالیست نانوساختارGaZSM-5اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
110دریافت فایل PDF مقالهDry Reforming of CH4 over Sol-Gel Synthesized Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst Promoted with Different Amount of ZrO2 Using Zirconyl Nitrate Solutionاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
111دریافت فایل PDF مقالهComparison of Two Different Hydrogen Redistribution Strategies along an Auto-thermal Double-membrane Reactor on Co-production of Pure Hydrogen and Methanolاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
112دریافت فایل PDF مقالهتأثیر افزودن سریا در عملکرد نانوکاتالیستPt/CeO2-Clinoptilolite در حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون کاتالیستیاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
113دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نسبت کاتالیست به پساب در حذف فنل از آب با استفاده از نانوکاتالیست Cu/CeO2-ZrO2 سنتزی به روش تلقیحاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
114دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری روش رسوبی و تلقیح برای سنتز نانوکاتالیست Ni/CeO2-ZrO2 جهت استفاده در اکسیداسیون هوای مرطوب فنل: تأثیر نسبت کاتالیست به پساباولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
115دریافت فایل PDF مقالهپتانسیلهای فناوری پلاسما در فرآوری و تولید نانوکاتالیستهای صنعتی با هدف افزایش راندمان آنهااولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
116دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured ZrAPSO-34 Molecular Sieve with Various Zr-Content Used in Catalytic Conversion of Methanol to Light Olefinsاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
117دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکاتالیست Ni/Al2O3 با استفاده از روش های تلقیح و سل- ژل جهت استفاده در تولید گاز سنتز از متان و دی اکسید کربناولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
118دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان کریستالیزاسیون بر خواص فیزیکی و شیمیایی کاتالیست نانوساختار SAPO-34 سنتز شده با استفاده از ماده الگوساز ترکیبی TEA/Morpholine جهت استفاده در فرایند تبدیل متانول به الفین های سبکاولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
119دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ترمودینامیکی و بررسی پارامترهای عملیاتی فرآیند تبدیل متانول به الفین های سبک با استفاده از روش حداقل-سازی انرژی گیبساولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
120دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی - شیمیایی نانو اکسید های CuO-ZlO-Al2O3 روی HZSM-5 به روش همرسوبی نا پیوسته جهت استفاده در تولید سوخت های سبزسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
121دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو کاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 به روش سنتز احتراق اسید سیتریک - نیترات جهت استفاده در تولید DEM به عنوان سوخت سبزسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
122دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نوع سوخت در سنتز احتراقی نانو کاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 جهت استفاده در تبدیل یک مرحله ای گاز سنتز به دی متیل تر به عنوان سوخت سبزسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
123دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مواد پیشرو نیترات برای سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 در زمان های مختلفی از تابش امواج اولتراسوند در تولید DEM به عنوان سوخت سبزسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
124دریافت فایل PDF مقالهتأثیر توان اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 از مواد پیشرو استات به روش همرسوبی برای تبدیل گاز سنتز به DEMسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
125دریافت فایل PDF مقالهاثر تزریق گاز در پراکندگی نانواکسید فلزات Cu-Zn-Al روی پایه زئولیتی جهت استفاده در تولید سوخت سبز از گاز سنتزسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
126دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3 از مواد پیشرو استات به روش هیبریدی همرسوبی- اولتراسوند برای تبدیل گاز سنتز به متانولسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
127دریافت فایل PDF مقالهتبدیل متانول به بنزین روی HZSM-5 نانوساختار در غلطتهای مختلفی از خوراکسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
128دریافت فایل PDF مقالهتأثیر افزودن آب روی تبدیل متانول به بنزین روی کاتالیستنانو ساختار CuO-ZnO/HZSM-5 سنتزی با استفاده از انرژی اولتراسوندسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
129دریافت فایل PDF مقالهسنتز و مقایسه خوایص فیزیکی – شیمیایی GaZSM-5 و NaZSM-5 نانو ساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به محصولات با ارزش هیدرو کربنی مایعسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
130دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقدار کبالت در کاتالیست نانوساختار Co/Y سنتزی به روش اولتراسوند جهت استفاده در ریفورمینگ خشک متانسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
131دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های تلقیح و اولتراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Ni(5%)/Y برای تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
132دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد کاتالیست های نانوساختار Coو Ni-Co بر پایه زئولیتی جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ بیوگازسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
133دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقدار نیکل در کاتالیست نانوساختار Ni/Y سنتزی به روش اولتراسوند جهت استفاده در تبدیل CH4 و Co2 به گاز سنتزسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
134دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات کاتالیستهای نانوساختار NiSAPO-34 ،MnSAPO-34 و MnNiSAPO-34 برای تولید الفینهای سبک از متانولسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
135دریافت فایل PDF مقالهتبدیل متانول به الفینهای سبک روی کاتالیست نانوساختار NiAPSO-34 سنتزی با استفاده از قالب ترکیبی TEAOH/DEAسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
136دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نسبت منگنز و نیکل در سنتز کاتالیست نانوساختارسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
137دریافت فایل PDF مقالهگوگرد زدایی از سوختهای هیدروکربنی با استفاده از نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 تهیه شده به روش تلقیح و اصلاح شده با فلوئورچهارمین کنفرانس احتراق ایران1390
138دریافت فایل PDF مقالهتأثیر افزودن زیرکونیا در خصوصیات و عملکرد نانوکاتالیست NiMo/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به روش تلقیح جهت استفاده در گوگردزدایی از سوختهای هیدروکربنیچهارمین کنفرانس احتراق ایران1390
139دریافت فایل PDF مقالهتاثیر التراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Co(5%)/Y جهت استفاده در فرایند ریفورمینگ خشک متان برای تولید هیدروژندومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
140دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات کاتالیست نانوساختار Co/Y با مقادیر متغیر کبالت به روش تلقیح جهت استفاده در ریفورمینگ بیوگازدومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
141دریافت فایل PDF مقالهتولید گاز سنتز روی کاتالیست نانوساختار Ni-Co/Y سنتزی به روش التراسونددومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
142دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش تلقیح و التراسوند در سنتز و ارزیابی کاتالیست نانو ساختار Ni(10%)/Y جهت استفاده در تولید گاز سنتز از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
143دریافت فایل PDF مقالهSynthesis, Characterization and Catalytic Performance of Silicoaluminophosphate Catalysts Prepared by DEA&Mor Mixed Templateهفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی1390
144دریافت فایل PDF مقالهEffect of Ultrasonic Treatment on the Gel Formation of MnSAPO-34 Catalysts in MTO Processهفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی1390
145دریافت فایل PDF مقالهتأثیر افزودن زیرکونیا در عملکرد نانوکاتالیست Ni/ZSM-5 در تولید هیدروژن ازگازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربناولین همایش ملی هیدروژن1392
146دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست 3O2Ni/Al تقویت شده با مس جهت استفاده در ریفورمینگ خشک متان برای تولید هیدروژناولین همایش ملی هیدروژن1392
147دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای (45/45/10) 3O2CuO/ZnO/Al و(45/40/5/10) 3O2/Al2CuO/ZnO/CeO به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آباولین همایش ملی هیدروژن1392
148دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص فیزیکی شیمیایی و عملکرد فرآیندی نانوکاتالیستهای - CuO-ZnO (4/4) و (4/4/1) 3O2Al-ZnO-CuO سنتزی به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده در تبدیل متانول به هیدروژناولین همایش ملی هیدروژن1392
149دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش تلقیح و اولتراسوند در سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست -NiCo/Al2o3-Mgo(Al/Mg=0.5) جهت استفاده در تولید هیدروژن از متان ودی اکسید کربناولین همایش ملی هیدروژن1392
150دریافت فایل PDF مقالهسنتز اکسیدهای نانوساختار (50/15/20/15) 3O2/Al2/ZrO2CuO/CeO بااستفاده از روشهای رسوبی همگن و احتراقی اوره نیترات برای تولید هیدروژن از متانول برای پیلهای سوختیاولین همایش ملی هیدروژن1392
151دریافت فایل PDF مقالهافزودن زیرکونیا و سریا به کاتالیست نانوساختار 3O2CuO/Al به روش احتراقی اوره نیترات برای تبدیل بیومتانول به هیدروژناولین همایش ملی هیدروژن1392
152دریافت فایل PDF مقالهDehydrogenation of Ethane to Ethylene with Carbon Dioxide over Chromium Oxide Catalyst Utilizing NH4NO3 Treated Clinoptilolite as Supportپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
153دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن سریا روی خواص و عملکرد کاتالیست نانوساختارCe-SAPO-34 برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
154دریافت فایل PDF مقالهتأثیر التراسوند در سنتز نانوکاتالیست Cu/Clinoptilolite-CeO2 جهت استفاده در تصفیه هواپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
155دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش سنتز در عملکرد نانوکاتالیست 2CeO-Ni/Clinoptilolite درحذف کاتالیستی تولوئن از هوای آلودهپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
156دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدت زمان کریستالیزاسیون در سنتز کاتالیست نانوساختارZnASPO-34 جهت استفاده در تبدیل متانول به محصولات با ارزشپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
157دریافت فایل PDF مقالهسنتزکاتالیست نانوساختارSAPO-34 دردمای بالا جهت استفاده درتبدیل متانول به الفین های سبک : اثردمادرخواص فازی وکاتالیستیپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
158دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش تلقیح و التراسوند در سنتز نانوکاتالیست Mn/Clinoptilolite-CeO2 برای اکسیداسیون کامل تولوئنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
159دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مخلوط متانول اتانول به عنوان گروه پذیرنده آسیل در واکنش سونوشیمی استری کردن اولئیک اسید با لیپاز تثبیت شدهپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
160دریافت فایل PDF مقالهاستری کردن اولئیک اسید با استفاده از انرژی التراسوند در حضور آنزیم Novozym 435پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
161دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن لانتانیم روی خصوصیات کاتالیست نانوساختار 34-LaAPSO جهت استفاده در تبدیل متانول به الفینهای سبکپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
162دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی شیمیایی – LaAPSO-34 نانوساختارجهت استفاده در تبدیل متانول به الفینهای سبکپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
163دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اختلاط در سنتز کاتالیست نانوساختار ZnAPSO-34 به روش هیدروترمال جهت استفاده در فرآیند تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
164دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکاتالیست Cr/Clinoptilolite جهت استفاده در هیدروژن گیری اکسایشی از اتان در حضور دی اکسید کربنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
165دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات غربال مولکولی نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تقویت کننده فسفر روی عملکرد کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیونهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1395
167دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست CeO2(30%)/Clinoptilolite جهت استفاده در هیدروژن گیری از اتان در حضور دی اکسید کربناولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی1391
168دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توان اولتراسوند روی خواص فیزیکی - شیمیایی و عملکردنانوکاتالیستCuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن از ریفورمینگ متانولسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
169دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت سوخت اتیلن گلیکول در سنتز احتراقی مایکروویو نانوکاتالیستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن ازریفورمینگ متانول در حضور بخار آبسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
170دریافت فایل PDF مقالهتولید هیدروژن برای پیلهای سوختی با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Al و Ce ،Zn ،Cu سنتزی با بکارگیری توانهای مختلف اولتراسوندسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
171دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان تابش اولتراسوند در سنتز سونوشیمی نانوکاتالیستCuO/ZnO/CeO2/Al2O3 برای تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آبسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
172دریافت فایل PDF مقالهتزریق مقادیر مختلف اکسیژن در سنتز احتراقی مایکروویو نانوکاتالیستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن پیلهای سوختیسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
173دریافت فایل PDF مقالهتولید هیدروژن روی مخلوط اکسیدهای نانوساختارAl و Zn ،Cu سنتزی به روش احتراقی مایکروویو در محیطهای مختلفی از هوا، نیتروژن و دی اکسید کربنسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
174دریافت فایل PDF مقالهFuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst: Effect of Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate Ratioسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
175دریافت فایل PDF مقالهSynthesis of CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) Nanocatalyst Using Boehmite and Aluminum Nitrate for Steam Reforming of Methanol for Hydrogen Productionسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
176دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اولتراسوند در سنتز و ارزیابی نانوکاتالیستNi-Co/Al2O3-ZrO2 جهت استفاده در تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CO2 و 4 CHسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
177دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دمای کلسیناسیون روی خواص فیزیکی - شیمیایی و عملکردنانوکاتالیستCe۰.۸Zr۰.۲O۲/Al۲O۳ جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن به روش اکسیداسیون کاتالیستیسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
178دریافت فایل PDF مقالهخالص سازی هیدروژن به روش اکسیداسیون کاتالیستی روی نانوکاتالیست Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 با درصدهای مختلفی از فاز فعالسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
179دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای تلقیح و اولتراسوند در توزیع نانوذرات نقره روی آلومینا جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن مورد نیاز پیلهای سوختی به روش اکسیداسیون کاتالیستیسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
180دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف نقره در سنتز و ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستAg/Al2O3 با استفاده از انرژی اولتراسوند برای اکسیداسیون منواکسید کربن جهت استفاده در خالص سازی هیدروژنسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
181دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرآوری نوین پلاسما بر عملکرد نانوکاتالیستهای مس بنیان به منظور تولید هیدروژن خلوص بالای مصرفی پیلهای سوختی طی فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آبچهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1396
182دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تقویت کننده های سریا و زیرکونیا بر عملکرد نانوکاتالیست های مس بنیان سنتز شده به روش اگزالات ژل هم رسوبی - در فرآیند ریفورمینگ متانول جهت تولید گاز هیدروژن مصرفی در پیل های سوختیچهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1396
183دریافت فایل PDF مقالهسنتز غربال مولکولی NiZSM-5 به روش هیدروترمال دما بالا جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین های سبکپنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1396
184دریافت فایل PDF مقالهHeterogeneous Photocatalytic Degradation of Ofloxacin using Mesoporous BixOyClz Nanophotocatalysts: One-Pot Combustion Routeسومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE1397
185دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد نانوفتوکاتالیست BiOCl(57%)-Bi24O31Cl10(43%) با تغییر پارامترهای عملیاتی و بررسی پایداری آن در تخریب آلاینده آنتی بیوتیکیسومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE1397
186دریافت فایل PDF مقالهSono-Synthesis of Ca/Al-MCM-41as an effective Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oilسومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE1397
187دریافت فایل PDF مقالهTuning Photochemical Traits of Magnetic Nanoheterojunction toward Degradation of Organic Contamination via Simultaneous Irradiation of Visible Light and Ultrasonic Wavesشانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1397
188دریافت فایل PDF مقالهFabrication of Efficient n-p Heterojunction Nanocatalysts via Novel Synthesis Method toward Sonophotocatalytic Decolourization of Textile Effluentشانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1397
189دریافت فایل PDF مقالهSpray Drying of Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor: Comparison of Silica and Alumina Sol as Binderکنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی1398
190دریافت فایل PDF مقالهSurface modification of Mayenite fabricated via microwave combustion method by KOH for biodiesel productionدومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی1398
191دریافت فایل PDF مقالهEffective degradation of acid orange 7 on silver chloride/bismuth iodide (Bi3+: 4) hybrid nanophotocatalyst under simulated sunlightبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398
192دریافت فایل PDF مقالهPhotocatalytic Elimination of Antibiotic Ofloxacin over Plasmonic AgBr Anchored with Co-Cr Layered Double Hydroxide as Solar-Light-Driven Nanophotocatalystبیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران1398

مقالات محمد حقیقی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 27 اسفند 1399 - تعداد مشاهده 66 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد حقیقی

تماس با محمد حقیقی

کشور: ایران استان: آذربايجان شرقى شهر: تبریز

به اشتراک گذاری صفحه محمد حقیقی

پشتیبانی