آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ

Dr. Rahmat Sotudeh Gharebagh

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493933)

19
14
122

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی