ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

2021-4-14
مقالات اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال در تاریخ 25 فروردین 1400 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فردوسي مشهد،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي در شهر مشهد برگزار شده است.در این رویداد 92 مقاله شامل 599 صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
  • - آموزش
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال به صورت زیر می باشد:

1. ناهمسویی ترکیب جنسی پذیرش دانشجویان در نظام آموزش عالی با کارکردهای مهارتی و شغلی مورد انتظار جامعه از دانشگاه
2. ظرفیت های آموزش الکترونیکی برای پرورش شایستگی های اشتغال پذیری دانشجویان
3. مؤلفه های مؤثر در مهارت های اشتغال پذیری دانشجویان با تدریس اثربخش اساتید: رویکردی بر آموزش های مجازی دوران کوید 19
4. ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان؛ موانع و راهکارها
5. تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانش آموختگان به پدیده اشتغال (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
6. بررسی تحلیلی جذب نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق آزمون استخدامی (موضوع ماده 28 اساسنامه نامه دانشگاه فرهنگیان)
7. پیاده سازی شایستگی های اشتغال پذیری در برنامه های درسی آموزش عالی مهارت محور
8. تجربه زیسته دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان از نقش برنامه های درسی در راستای مأموریت تربیت معلم شایسته
9. برنامه درسی و عدم تطابق آن با صلاحیت ها و مهارت های اشتغال
10. تجارب زیسته دانشجویان شاغل کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از منظر کاربرد آموخته ها در عمل
11. برنامه درسی تلفیقی و اشتغال: بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم اسلامی رضوی
12. موانع برون دانشگاهی دوره های کارورزی و کارآموزی برای بهبود شانس اشتغال دانشجویان کارشناسی
13. موانع درون دانشگاهی ارتقاء ظرفیت اشتغال پذیری دانشجویان از طریق کارورزی و کارآموزی
14. طراحی برنامه درسی محیط کار بر مبنای شایستگی در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی در شرکت نفت و گاز پارس)
15. کارآموزی مبتنی بر شایستگی: جنبه ای مغفول در طراحی دوره های کارآموزی
16. بررسی شایستگی های کانونی مربیان تربیتی شاغل در مراکز مراقبت فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست؛ یک مطالعه کیفی با راهبرد گروه های کانونی
17. ضرورت برنامه توسعه فردی IDP در برنامه درسی کارورزی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان جهت رشد توأمان هویت فردی و حرفه ای دانشجو معلمان
18. گفتمان های برنامه درسی محیط کار؛ جهشی نظری به سوی نظری های توصیفی
19. طراحی چارچوب مفهومی دورۀ تحصیلی فنی، حرفه ای و مهارتی
20. تبیین نقش استاد در اجرای کارورزی
21. شناخت شایستگی های مبتنی بر اشتغال صنایع دستی بر اساس الگوی آموزشی فنلاند
22. ده گام برای تحلیل دنیای کار در طراحی برنامه درسی فنی و حرفه ای
23. پانزده گام تحلیل دنیای آموزش برای برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای
24. بررسی میزان هماهنگی برنامه درسی کارشناسی علوم تربیتی با مهارت های کارآفرینی
25. تعیین کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی آموزش هتل داری بر اساس عناصر نهگانه فرانسیس کلاین
26. بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی از منظر آموزش مهارت های اشتغال زایی
27. بررسی میزان درک فارغ التحصیلان مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی از مهارت های اشتغال زایی
28. بررسی مقایسه ای برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران و استرالیا
29. طراحی مدلی برای تحول سیستم آموزشی دوره متوسطه با تمرکز بر تربیت مدیران آینده
30. نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های عملی در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و گناباد
31. حلقه گمشده حوزه آموزش پزشکی: سرنوشت شغلی (فالوآپ) دانش آموختگان علوم پزشکی
32. بررسی ادراک دانشجویان از اشتغال پذیری برنامه درسی رشته مهندسی کشاورزی
33. بررسی فرا شایستگی های دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی
34. ارزیابی برنامه درسی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند از حیث اشتغال پذیری: دیدگاه دانشجویان
35. ارزیابی صلاحیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی رشته فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
36. الگوی برنامه درسی جهت پرورش شایستگی های اشتغال پذیری در دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی
37. شایستگی های اشتغال پذیری در دانشگاه های جهان
38. پدیدارشناسی موانع و راه های توسعه ی دانش و مهارت های کارآفرینی
39. اشتغال پذیری در رشته علوم تربیتی از طریق سازوکار کارآفرینی آموزشی
40. نگرشی نو در برنامه درسی کارآفرینی رشته علوم تربیتی
41. الزامات و شایستگی های برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی
42. سواد مهارتی در برنامه درسی کارآفرینی: یک پژوهش کیفی بر اساس پدیدارشناسی
43. مؤلفه های تدریس اثربخش در درس کارآفرینی در دانشگاه
44. بررسی نیازهای آموزشی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی: مورد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
45. جایگاه توجه به نیازهای شغلی دانشجویان در برنامه ریزی درسی مدرسان علمی کاربردی
46. تجربه زیسته ذی نفعان آموزش الکترونیکی نسبت به محیط های یادگیری مجازی در دانشگاه علوم پزشکی
47. تأملی بر مطالعات بین المللی در حوزه برنامه درسی بازار نگر؛ چالش ها و راهکارها
48. بازتعریف اشتغال پذیری در سرفصل دروس دانشگاهی ایران
49. تبیین رویکرد اشتیاق شغلی در آموزش عالی
50. یادگیری از طریق عمل: اثربخشی روش های آموزش فعال در مراکز صنعتی
51. چارچوبی برای شایستگی های کانونی مربیان تربیت جنسی: استلزامی بر موفقیت شغلی و اجتماعی
52. پیش بایست های برنامه ریزی درسی بازار نگر
53. برنامه درسی محیط کار با تأکید بر اشتغال پذیری
54. آموزش مهارت های ذهن آگاهی به مربیان در راستای ارتقاء عملکرد شغلی و بهینه سازی برنامه درسی
55. بررسی استانداردهای رایج برنامه درسی محیط کار در ایران
56. بررسی تحلیلی انطباق محتوای آموزشی با مهارت های موردنیاز بازار کار (با نگرش به رشته های مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی)
57. شناسایی مؤلفه ها و شاخص های شایستگی تدریس معلمان مبتنی بر دیدگاه های آینده نگرانه جهانی
58. استلزامات رویکرد کلنگر برای آموزش الکترونیکی در محیط های شغلی
59. بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد
60. ارزیابی کارآمدی و اثربخشی به عنوان راهی برای تعیین تطبیق شرایط شغلی با آموزش های تحصیلی
61. تعریف نقش کتابدار کوریکولوم (برنامه درسی) در قالب خدمت مشاوره مطالعاتی در علوم پزشکی
62. ارزیابی کیفی برنامه درسی رشته مطالعات برنامه درسی با تأکید بر نیازهای بازار کار
63. شایستگی های اشتغال پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در سوریه
64. اشتغال افراد بزرگسال دارای نیاز ویژه (کم توان ذهنی) از طریق برنامه درسی انفرادی
65. ؛«آموزش همراه با تولید»، رویکردی بدیل برای تحقق اشتغال پذیری در برنامه درسی فنی و حرفه ای ایران
66. تحلیل محتوا کتاب کار و فناوری ششم دبستان برحسب ویژگی های اشتغال زایی
67. برنامه درسی فنی و حرفه ای با رویکرد شایستگی های اشتغال پذیری
68. نقش برنامه ریزی تحصیلی بر موفقیت تحصیلی و شغلی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر رشتخوار
69. برنامه ریزی درسی رشته الکتروتکنیک بر مبنای نیاز بازار کار
70. بهبود آموزش های پرستاری از طریق استقرار عضو هیئت علمی پرستاری در بالین: بررسی الزامات ذینفعان در یک بیمارستان بزرگ
71. بررسی تناسب اهداف برنامه های آموزشی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه دانش آموختگان رشته پرستاری
72. اثربخشی برنامه های درسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی ازلحاظ شایستگی های حرفه ای، ازنظر فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه جامع علمی- کاربردی
73. واکاوی مهارت های شغلی مغفول در آموزش پزشکی
74. طراحی چارچوب مفهومی برنامه درسی اخلاق حرفه ای در رشته های فنی و حرف های و مهارتی
75. بررسی تأثیر برنامه درسی ماشین آلات صنایع چوب بر اشتغال دانشجویان رشته صنایع چوب
76. برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی
77. نقد و مقایسه مدل های آموزش کارآفرینی ایران و جهان: یک مرور نظام مند
78. واکاوی مؤلفه های کارآفرینی در کتاب های درسی کار و فناوری دوره ی ابتدایی و متوسطه اول ایران
79. بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی درباره کارآفرینی و اشتغال
80. برنامه های درسی و روش های تدریس در آموزش کارآفرینی
81. کاربست بازنگری دورهای بستر مناسب جهت پیوند برنامه درسی و کارآفرینی در دانشگاه های افغانستان
82. بررسی رویکردهای برنامه درسی با کارآفرینی دانش آموزان پسر
83. بررسی رابطه سرمایه روان شناختی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر دهدشت در سال تحصیلی 1397
84. مدل بازنمایی اجرای برنامه درسی در عمل (CMNO)؛ رویكردی جهت توسعه شایستگی اشتغال پذیری و كارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیلان
85. بررسی عناصر برنامه درسی در جهت كارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان رشته ی فنی و مهندسی دانشگاه های پیام نور استان فارس)
86. مقایسه قصد کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه بیرجند
87. استارتاپ ویکند دندانپزشکی: نگرشی جدید در زمینه ایده پروری، پژوهش و کارآفرینی در حیطه دندانپزشکی در ایران
88. بررسی نقش معلم به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در توسعه آموزش کارآفرینی
89. رابطه مؤلفه های برنامه درسی پنهان و قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردستان
90. ارائه الگویی برای پرورش مدیران آموزشی کارآفرین استان اصفهان
91. بررسی رابطه بین هیجان های تحصیلی و روحیه کارآفرینی با توجه به نقش میانجی گر آگاهی از آینده شغلی
92. ساز و کارهای مهارت آموزی و کارآفرینی برای کودکان، نوجوانان و جوانان

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی